RPVOK

Zdravotnictví jede!

Zdravotnictví jede!

IKAP2

1. 9. 2021

Uvolnění opatření umožnilo konečně i praktické aktivity, proto byl červen naplněn velkou činností všech Center kolegiální podpory v celém kraji. CKP zdravotnictví, který v Prostějově zastupuje Střední zdravotnická škola a základní a mateřská škola v Palackého ulici, se také pustilo do práce. 

Realizován byl dne 9.6. workshop pro žáky ZŠ  a následně 23.6. branná soutěž pro žáky. Logickým tématem byla především první pomoc a principem všech aktivit je to, že pedagogové a žáci střední školy předávají své znalosti a dovednosti žákům a pedagogům spolupracující základní školy. Ti je pak prakticky předvedou na soutěži a uchovávají si je pro život. Věk nerozhoduje, a proto jsou do aktivit zapojeny různé ročníky, aby znalostní portfolio bylo co nejširší. 

Děti se obou aktivit nadšeně zúčastnili a v soutěži převedli skvělé výkony. Nejlepší byli odměněni diplomy, poháry a drobnými pochutinami.


V Prostějově dne 19.7.2021

Mgr. Martin Mokroš

Koordinátor věcných aktivit na SŠ