RPVOK

Archiv 2017 - 2020

Aplikované pohybové aktivity
7. 10. 2021
Centrum aplikovaných pohybových aktivit
7. 10. 2021
časopisecké články k APA
7. 10. 2021
Desatero pro pracovníky v APA
7. 10. 2021
Knihy a skripta
7. 10. 2021
Zpravodaj školství, APA
7. 10. 2021
Podpora rovného přístupu k tělesné výchově
7. 10. 2021
IKAP
7. 10. 2021
Prezentace školní tělesná výchova
7. 10. 2021
Významné osobnosti v oblasti ATV a APA
7. 10. 2021
RC APA na horách
7. 10. 2021
APA součástí oslav
7. 10. 2021
Velké setkání o zdraví a pohybu
7. 10. 2021
Zajímavé odkazy k APA
7. 10. 2021
Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím
7. 10. 2021
Centrum APA, nejvýznamější projekty
7. 10. 2021
Aplikace zdravotních cvičení ve školní TV a v domácím prostředí
7. 10. 2021
Příklad dobré praxe ZŠ Horka nad Moravou
7. 10. 2021
Příklad dobré praxe ZŠ Ústí
7. 10. 2021
Příklad dobré praxe ZŠ Čelechovice na Hané
7. 10. 2021
Semináře RC APA, Srpen 2020
7. 10. 2021
5.MO činnosti RC APA končí, 6.MO začne
7. 10. 2021
Semináře, SRPEN 2020 - Plakát
7. 10. 2021
Článek, zpráva ze seminářů 9.-10.2020
7. 10. 2021
Rozcvička (Mgr. Lehnertová)
7. 10. 2021
Cvičení pro zdravé nohy (Mgr. Lehnertová)
7. 10. 2021
Cvičení se židlí (Mgr. Lehnertová)
7. 10. 2021
Posilovací cvičení (Mgr. Lehnertová)
7. 10. 2021
Cvičení pro zdravé nohy (Mgr. Botková, Bc. Vodáková, Mgr. Válek Ph.D 2020)
7. 10. 2021
Hrátky s vodou na doma (Bc. Vodáková, Mgr. Botková, Mgr. Válek Ph.D., 2020)
7. 10. 2021
Desatero pro pracovníky v APA
7. 10. 2021
Významné osobnosti v oblasti ATV a APA
7. 10. 2021
Odbrorníci centra APA
7. 10. 2021
Rozpis seminářů 4.MO
7. 10. 2021
Rozpis seminářů 5.MO
7. 10. 2021
Seznam témat k seminářům
7. 10. 2021
Semináře, SRPEN 2020 - Plakát
7. 10. 2021
Dechová a kompenzační cvičení
7. 10. 2021
Jiné dítě v MŠ
7. 10. 2021
RPVOK Olomouckého kraje
7. 10. 2021
Význam pohybu, psychomotorický vývoj a jeho vliv na motoriku ve školním věku, zdravý životní styl + obezita
7. 10. 2021
INKLUZE
7. 10. 2021
Zdravotní tělesná výchova
7. 10. 2021
Matematika v tělesné výchově
7. 10. 2021
Webinář_záznam_ Řešení elektronických platforem a technologií pro využití v inkluzivní TV (Mgr. Ješina Ph.D.)
7. 10. 2021
Webinář_záznam_Aplikace zdravotních cvičení ve školní tělesné výchově/v domácím prostředí (Mgr. Lehnertová)
7. 10. 2021
Prezentace - Práce s motivací (Mgr. Ješina Ph.D.)
7. 10. 2021
Prezentace - Řešení elektronických platforem a technologií pro využití v inkluzivní TV (Mgr. Ješina Ph.D.)
7. 10. 2021
Prezentace - Aplikace zdravotních cvičení ve školní tělesné výchově/v domácím prostředí (Mgr. Lehnertová)
7. 10. 2021
Prezentace-Metodika podpůrných opatření v inkluzivní tělesné výchově (Mgr. Ješina Ph.D.)
7. 10. 2021
webinář_záznam_Metodika podpůrných opatření v inkluzivní tělesné výchově (Mgr. Ješina Ph.D.)
7. 10. 2021
webinář_záznam_Prezentace na téma - připravovaný projekt - IKAP (Mgr. Ješina Ph.D.)
7. 10. 2021
webinář_záznam_Seminář na téma: Práce s vnitřní motivací k pohybovým aktivitám bez pravidelné školní docházky
7. 10. 2021
webinář_záznam_„Význam rozvoje pohybových schopností v rámci inkluzivní tělesné výchovy“ (Mgr. Iva Machová, Ph.D.)
7. 10. 2021
webinář_záznam_"Talent a nadání ve sportu s akcentem na sport osob s postižením“(Mgr. Michal Vičar, Ph.D.)
7. 10. 2021