RPVOK

Vyukové prezentace

Dechové a kompenzační cvičení
7. 10. 2021
Děti s hyperkinetickým syndromem ADHD
7. 10. 2021
Děti, žáci a studenti s autismen, poruchami PAS
7. 10. 2021
Studijní DVD a CD
7. 10. 2021
Inkluze
7. 10. 2021
Knihy a skripta
7. 10. 2021
Kompetence
7. 10. 2021
metodické karty APA
7. 10. 2021
Ontogeneza, hry
7. 10. 2021
Význam pohybu
7. 10. 2021
Zdravotní tělesná výchova
7. 10. 2021
ADHD, poruchy pozornosti
7. 10. 2021
Uvolnění z tělesné výchovy
7. 10. 2021
Zákon č.561 i o tělesné výchově
7. 10. 2021
Řešení elektronických platforem a technologií pro využití v inkluzivní TV (Mgr. Ješina Ph.D.)
7. 10. 2021
Práce s motivací (Mgr. Ješina Ph.D.)
7. 10. 2021
Aplikace zdravotních cvičení ve školní tělesné výchově/v domácím prostředí (Mgr. Lehnertová)
7. 10. 2021
Děti s pohybovým omezením v inkluzivním vzdělávání
7. 10. 2021
Práce s vnitřní motivací k pohybovým aktivitám bez pravidelné školní docházky / Limity a výzvy v inkluzivní tělesné výchově. (prof. PhDr. Hana Válková, CSc.)
7. 10. 2021
Význam rozvoje pohybových schopností v rámci inkluzivní tělesné výchovy. 5.10.2020
7. 10. 2021
Talent a nadání ve sportu s akcentem na sport osob s postižením, online seminář, 13.10.2020
7. 10. 2021