RPVOK

Kariérové poradenství v odborném vzdělávání

Poskytuje konzultace, metodickou podporu ke společném efektivním řešení konkrétních případů žáků a možnost diagnostiky konkrétního žáka, v řešení krizových situací, kdy hrozí předčasný odchod žáka ze vzdělávání. Nabízí odbornou podporu formou společných workshopů a seminářů na výše vyjmenovaná témata. Propojuje aktivity s Informačním a poradenským střediskem úřadu práce, které poskytuje aktuální informace o středních a vyšších odborných školách, včetně studijních a učebních oborů v regionu i celé ČR a dále možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi.

Kontakty

Mgr. Adéla Štěpánková

Vedoucí

stepankova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Lubomír Schneider

Koordinátor věcných aktivit

schneider@ppp-olomouc.cz

Mgr. František Štefek

Koordinátor věcných aktivit

stefek@ppp-olomouc.cz

Mgr. Blanka Blechtová

Koordinátor aktivit v terénu (Prostějov)

ppp-blechtova@volny.cz

Mgr. Eva Smyčková

Koordinátor aktivit v terénu (Šumperk)

eva.smyckova@ppp-sumperk.cz

Mgr. Eva Pacherníková

Koordinátor aktivit v terénu (Jeseník)

vedouci@ppp-jesenik.cz

Mgr. Tomáš Vytásek

Koordinátor aktivit v terénu (Olomouc)

tvytasek@outlook.cz