RPVOK

Kariérové poradenství v odborném vzdělávání

Zkratka: KCKPOV

KCKPOV se zaměřuje na kariérové poradenství ve středním vzdělávání (zaměření na dvou a tříleté učební obory). Cílem aktivity je podpora karierových poradců na vybraných školách formou zvyšování kompetencí v oblastech metodiky a intervence v karierovém poradenství a zvyšování kompetencí v oblasti strategie komunikace s žákem a jeho rodiči.

Činnost KCKPOV zastřešují jednotlivá pracoviště PPP a SPC Olomouckého kraje (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník). Odbornou podporu kariérovým poradcům zapojených středních škol poskytují karieroví konzultanti jednotlivých PPP a SPC.

Poslední aktuality

Závěrečné konference Krajského centra kariérového poradenství IKAP II OK

KCKPOV

25. 9. 2023

Závěrečné konference Krajského centra kariérového poradenstv...

V rámci závěrečné konference Krajského centra kariérového poradenství IKAP II OK...

Ve dnech 17.-19.5 proběhla Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje

KCKPOV

10. 7. 2023

Ve dnech 17.-19.5 proběhla Konference krajských center proje...

v rámci které 18.5. Krajské centrum kariérového poradenství ve středním odborném...

Seminář pro kariérové poradce ze středních odborných škol a učilišť

KCKPOV

14. 12. 2022

Seminář pro kariérové poradce ze středních odborných škol a...

Vzdělávat by se neměli pouze žáci středních škol, ale samozřejmě i lidé, kteří j...

Krajské centrum kariérového poradenství ve středním odborném vzdělávání

KCKPOV

8. 11. 2022

Krajské centrum kariérového poradenství ve středním odborném...

V rámci již tradičního setkání ke kariérovém poradenství, které proběhlo 19.10....

Kariérové poradenství na našich školách nově probíhá s pomocí programu Salmondo

KCKPOV

9. 5. 2022

Kariérové poradenství na našich školách nově probíhá s pomoc...

V rámci zkvalitňování kariérového poradenství přímo na školách se snažíme poradc...

Mezi projektová spolupráce - KA04

KCKPOV

7. 12. 2021

Mezi projektová spolupráce - KA04

Snažíme se o to, aby projekty realizované v našem kraji měly co největší praktic...

Dokumenty

Odkazy

Celkem dokumentů: 1

Odkazy

Zajímavé odkazy

17. 2. 2023

Otázky a odpovědi

Celkem dokumentů: 1

Otázky a odpovědi

FAQ – nejčastější dotazy a témata, která řeší kariéroví poradci v rámci středního odborného vzdělávání

8. 4. 2022

Prezentace

Celkem dokumentů: 2

Prezentace

Přínosy spolupráce PPP a SPC OK s RPVOK

17. 8. 2022

Představení KA04.pptx

17. 8. 2022

Příručky

Celkem dokumentů: 3

Příručky

Průvodce kariérovým poradenstvím ve středním odborném vzdělávání - Metodická příručka pro kariérové poradenství na středních odborných školách

4. 12. 2023

Kompetenční rámec KA04

29. 8. 2022

Poskytovatelé kariérového poradenství

17. 2. 2023

Kontakty

Mgr. Adéla Štěpánková

Vedoucí

stepankova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Lubomír Schneider

Koordinátor věcných aktivit

schneider@ppp-olomouc.cz

Mgr. František Štefek

Koordinátor věcných aktivit

stefek@ppp-olomouc.cz

Mgr. Blanka Blechtová

Koordinátor aktivit v terénu (Prostějov)

ppp-blechtova@volny.cz

Mgr. Eva Smyčková

Koordinátor aktivit v terénu (Šumperk)

eva.smyckova@ppp-sumperk.cz

Mgr. Eva Pacherníková

Koordinátor aktivit v terénu (Jeseník)

vedouci@ppp-jesenik.cz

Mgr. Tomáš Vytásek

Koordinátor aktivit v terénu (Olomouc)

tvytasek@outlook.cz

Mgr. Anna Kubíková

Koordinátor aktivit v terénu (Přerov)

kubikova@ppp-prerov.cz