RPVOK

Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Poslání

Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) poskytuje podporu a pomoc školám a školním poradenským pracovníkům, velmi úzce spolupracuje s kariérovými poradci na školách. Zaměřuje se na komplexní problematiku snižování rizika budoucí nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a chudoby. Připravuje a do praxe škol přenáší opatření preventivní povahy. Pomáhá však řešit i individuální situace konkrétních žáků a studentů. Pracovníci centra jsou připraveni pomoci hledat účinná řešení pro to, aby ohrožení a znevýhodnění žáci a studenti dokončili svá studia a získali dobrou kvalifikaci pro uplatnění na trhu práce. Centrum úzce spolupracuje s regionálními pracovišti IPS Úřadu práce, s Pedagogicko-psychologickými poradnami v Olomouckém kraji, se Středisky výchovné péče v Tršicích a v Šumperku, s Regionálním centrem Aplikovaných pohybových aktivit. Bohužel v České republice má od roku 2012 počet předčasných odchodů ze vzdělávání trvale vzrůstající trend. KCPPO usiluje o zavedení systému komplexních preventivních i kompenzačních opatření tak, aby byl tento nepříznivý trend v blízké budoucnosti nejen zastaven, ale i zvrácen.

Zkratka centra: KCPPO

Sídlo: Fakulta tělesné kultury – Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Miru 117, Olomouc - Neředín

Kontakty

  • Vedoucí: PhDr. Edita Bosáková, edita.bosakova@upol.cz
  • Metodik Přerov: Bc. Kateřina Vařechová, metodikprerov.kcppo@gmail.cz
  • Metodik Prostějov: PhDr. Monika Krajčová, krajcova@ppp-prostejov.cz
  • Metodik Jeseník: Mgr. Eva Pacherníková, vedouci@ppp-jesenik.cz
  • Metodik Šumperk: Mgr. Markéta Horáková, marketa.horakova@ppp-sumperk.cz

Příručka

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání pro pracovníky Školních poradenských pracovišť.

Prezentace

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice pro pracovníky Školních poradenských pracovišť.