RPVOK

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Poskytuje podporu a pomoc školám a školním poradenským pracovníkům, velmi úzce spolupracuje s kariérovými poradci na školách. Zaměřuje se na komplexní problematiku snižování rizika budoucí nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a chudoby. Připravuje a do praxe škol přenáší opatření preventivní povahy. Pomáhá však řešit i individuální situace konkrétních žáků a studentů. Pracovníci centra jsou připraveni pomoci hledat účinná řešení pro to, aby ohrožení a znevýhodnění žáci a studenti dokončili svá studia a získali dobrou kvalifikaci pro uplatnění na trhu práce.

Centrum úzce spolupracuje s regionálními pracovišti IPS Úřadu práce, s Pedagogicko-psychologickými poradnami v Olomouckém kraji, se Středisky výchovné péče v Tršicích a v Šumperku, s Regionálním centrem Aplikovaných pohybových aktivit. Bohužel v České republice má od roku 2012 počet předčasných odchodů ze vzdělávání trvale vzrůstající trend. KCPPO usiluje o zavedení systému komplexních preventivních i kompenzačních opatření tak, aby byl tento nepříznivý trend v blízké budoucnosti nejen zastaven, ale i zvrácen.

Kontakty

PhDr. Edita Bosáková

Vedoucí

edita.bosakova@upol.cz

Bc. Kateřina Vařechová

Metodik (Přerov)

metodikprerov.kcppo@gmail.cz

PhDr. Monika Krajčová

Metodik (Prostějov)

krajcova@ppp-prostejov.cz

Mgr. Eva Pacherníková

Metodik (Jeseník)

vedouci@ppp-jesenik.cz

Mgr. Markéta Horáková

Metodík (Šumperk)

marketa.horakova@ppp-sumperk.cz