RPVOK

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Zkratka: KCPPO

Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) poskytuje podporu a pomoc školám a školním poradenským pracovníkům, velmi úzce spolupracuje s kariérovými poradci na školách. Zaměřuje se na komplexní problematiku snižování rizika budoucí nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a chudoby. Připravuje a do praxe škol přenáší opatření preventivní povahy. Pomáhá však řešit i individuální situace konkrétních žáků a studentů. Pracovníci centra jsou připraveni pomoci hledat účinná řešení pro to, aby ohrožení a znevýhodnění žáci a studenti dokončili svá studia a získali dobrou kvalifikaci pro uplatnění na trhu práce. Centrum úzce spolupracuje s regionálními pracovišti IPS Úřadu práce, s Pedagogicko-psychologickými poradnami v Olomouckém kraji, se Středisky výchovné péče v Tršicích a v Šumperku, s Regionálním centrem Aplikovaných pohybových aktivit. Bohužel v České republice má od roku 2012 počet předčasných odchodů ze vzdělávání trvale vzrůstající trend. KCPPO usiluje o zavedení systému komplexních preventivních i kompenzačních opatření tak, aby byl tento nepříznivý trend v blízké budoucnosti nejen zastaven, ale i zvrácen.

Sídlo: Fakulta tělesné kultury – Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Miru 117, Olomouc - Neředín

Poslední aktuality

Jak řeší prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání v ostatních krajích ČR

KCPPO

27. 6. 2022

Jak řeší prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání v ostatn...

Co se v problematice prevence předčasných odchodů ze vzdělávání děje v...

Číst celé
Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

KCPPO

27. 6. 2022

Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdě...

Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání Olomouc

Číst celé

Dokumenty

Aktuality

Celkem dokumentů: 2

Aktuality

Co se v problematice prevence předčasných odchodů ze vzdělávání děje v ostatních krajích ČR

31. 5. 2022

Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

21. 6. 2022

Často kladené dotazy

Celkem dokumentů: 0

Často kladené dotazy

Dokumenty nejsou dočasně k dispozici.

Dotazníky

Celkem dokumentů: 1

Dotazníky

Dotazník včasné identifikace

27. 4. 2022

Letáky

Celkem dokumentů: 2

Letáky

Leták - Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

31. 5. 2022

Informační leták

27. 4. 2022

Prezentace

Celkem dokumentů: 1

Prezentace

Informační leták - Cesta žáka kariérovým poradenstvím.

20. 4. 2022

Příklady z praxe

Celkem dokumentů: 3

Příklady z praxe

Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

8. 6. 2022

Co se v problematice prevence předčasných odchodů ze vzdělávání děje v ostatních krajích ČR

31. 5. 2022

Příklady dobré praxe

27. 4. 2022

Příručky

Celkem dokumentů: 1

Příručky

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání pro pracovníky Školních poradenských pracovišť.

14. 4. 2022

Vzorové hodiny

Celkem dokumentů: 1

Vzorové hodiny

Vzorová hodina

27. 4. 2022

Videa a webináře

Kontakty

PhDr. Edita Bosáková

Vedoucí

edita.bosakova@upol.cz

Bc. Kateřina Vařechová

Metodik (Přerov)

metodikprerov.kcppo@gmail.cz

PhDr. Monika Krajčová

Metodik (Prostějov)

krajcova@ppp-prostejov.cz

Mgr. Eva Pacherníková

Metodik (Jeseník)

vedouci@ppp-jesenik.cz

Mgr. Markéta Horáková

Metodík (Šumperk)

marketa.horakova@ppp-sumperk.cz

Mgr. Ondřej Kupčík

Metodík (Olomouc)

kupcikondrej@gmail.com