RPVOK

Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RC APA)

Zkratka: RC APA

RC APA se primárně věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Je partnerskou organizací pro PPP a SPC Olomouckého kraje a tím i pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při podpoře inkluzivního vzdělávání. Prostřednictvím terénních pracovníků (konzultantů APA) nabízí osobní podporu pedagogickým pracovníkům i žákům přímo na školách (všech stupňů a typů). Hlavním cílem je aktivní zapojení všech žáků v rámci školní TV, podpory zdraví i účasti na činnostech mimo prostory školy.
Koordinuje a realizuje podporu materiální i personální, poskytuje metodické materiály, realizuje tematické semináře a workshopy.

Rozcestník

Aktuality

Více

Fotogalerie

Více

Videa a webináře

Více

Zajímavé odkazy

Více

Archiv 2017 - 2020

Více

Časopis

Více

E-newsletter

Více

Vysokoškolské studium a DVPP

Vysokoškolské studium a DVPP

Neformální vzdělávání a volnočasové kroužky

Dokumenty

Plán akcí RCAPA

Celkem dokumentů: 4

Plán akcí RCAPA

Přečti si "APA v teorii a praxi"

5. 4. 2023

APA v projektech Olomouckého kraje 2017 - 2023

27. 11. 2023

Ukončení realizace projektu k 30.11.2023

27. 11. 2023

Realizační tým RCAPA RPVOK

18. 1. 2023

Prezentace

Celkem dokumentů: 23

Prezentace

Nadané dítě v předškolním vzdělávání

30. 8. 2022

RCAPA, CPGIV a CIZV v realizaci RPVOK

3. 5. 2022

Inkluze v zájmovém vzdělávání

3. 5. 2022

Problémové chování dětí se SVP v inkluzivním prostředí MŠ

29. 9. 2022

Úvod k rozvoji pohybové gramotnosti v předškolním vzdělávání

29. 9. 2022

Mgr. Lenka Baše o „Vzdělávání mimořádně intelektově nadaných žáků“

22. 2. 2023

Otázky a odpovědi aplikované TV, aneb Inkluzivní TV pro I. stupeň ZŠ s přesahem do MŠ, Ondřej Ješina a kol.

20. 1. 2023

Dítě z ADHD v inkluzivním předškolním vzdělávání

20. 1. 2023

Uvolňování žáků z tělesné výchovy

19. 9. 2023

Dechová a kompenzační cvičení

19. 4. 2022

Matematika v tělesné výchově

19. 4. 2022

Jiné dítě v MŠ

19. 4. 2022

RPVOK Olomouckého kraje

19. 4. 2022

Význam pohybu, psychomotorický vývoj a jeho vliv na motoriku ve školním věku, zdravý životní styl + obezita

19. 4. 2022

Zdravotní tělesná výchova

19. 4. 2022

obezita a MS Jeseník

19. 4. 2022

Kontraindikace zrakových vad

19. 4. 2022

Matematika v tělesné výchově

19. 4. 2022

Syndrom vyhoření

19. 4. 2022

Měření PA, Jeseník, Mgr. Vyhlídal

19. 4. 2022

Trendy stravování

19. 4. 2022

Kanadský model LTAD, inspirace

19. 4. 2022

Souhrn - Základní rozvoj pohybové gramotnosti dětí, semináře na SPgŠ Přerov

15. 11. 2023

Kontakty

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Vedoucí projektu

ondrej.jesina@upol.cz

PhDr. Mgr. Martin Lajza

Odborný metodika APA (Olomoucký kraj)

martin.lajza@upol.cz

Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.

Regionální konzultant APA (Jeseník, Šumperk, Mohelnice)

ladislav.baloun@upol.cz

Mgr. Gabriela Adámková

Regionální konzultantka APA (Prostějov, Konice, Olomouc)

gabriela.Adamkova@upol.cz

Mgr. Eliška Vodáková

Regionální konzultantka APA (Uničov, Šternberk, Litovel, Olomouc)

eliska.vodakova@upol.cz

Mgr. Adam Jarmar

Regionální konzultant APA (Hranice, Kojetín, Přerov, Velká Bystřice, Olomouc)

adam.jarmar@upol.cz

Mgr. Daniel Mikeška

Externí odborný koordinátor APA (Olomoucký kraj – školní výlety, kurzy)

daniel.mikeska@upol.cz

Mgr. Klára Botková

Kontaktní koordinátor APA (Olomoucký kraj problematika IVP, spolupráce s PPP, SPC OK)

klara.botkova@upol.cz

CENTRA POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (CPGIV)

Bc. Eva Guskovičová

Koordinátorka aktivit APA, CPGIV, SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc

guskovicova.koordinatorapa@gmail.com

Mgr. Václav Macháček

Koordinátor aktivit APA, CPGIV, Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240, Jeseník

machacek@soje.cz

Centra inkluzivního zájmového vzdělávání (CIZV)

Mgr. Daniel Krčmář

CIZV SVČ DUHA, Jeseník

krcmardaniel@seznam.cz

Mgr. Jana Hrušáková

CIZV DDM Kojetín

reditelka@ddm.kojetin.cz

Mgr. Aleš Pátek

CIZV DDM Olomouc

turistika@ddmolomouc.cz