RPVOK

Zajímavé odkazy

Konference APA 2023

Konference APA (upol.cz)


Články APA a zdravotní TV z archivu časopisu TVSM

Nebojte se žáka se SVP

Kapitoly z praxe ATV

Vliv koloběhu na pohybový systém mladších školních dětí


APA osob s ETO

Lyžování s APA


Plavání s APA


Individualizace a diferenciace ve výuce


Individualizace a diferenciace ve výuce na 1. stupni ZŠ

Desetitisíce školáků necvičí. Ministerstvo chce zbytečným omluvám zabránit


Mohelnické sportovní hry s Centrem APA


Expedice PřesBar 2022; Slovensko


Potenciální kontraindikace pohybových aktivit (PA)

Ucelené informace týkající se potenciálně kontraindikovaných pohybových aktivit ve vztahu k vybraným diagnosám můžete najít v knihách Otázky a odpovědí aplikované tělesné výchovy I a II (viz Ješina et al., 2020). 

Vybranou kapitolu (Lehnertová & Ješina, 2020) z těchto knih si samostatně můžete stáhnout zde

Kontraindikace výhradně zaměřené na osoby se zrakovým postižením a pohybové aktivity zde


Další relevantní odkazy na partnerský web a metodické dokumenty Katedry zdravotní TV a tělovýchovného lékařství na FTVS UK:

https://pohybproinkluzi.ftvs.cuni.cz/images/soubory/Nebojte_se_zaka_se_SVP_v_TV_MIP_2020.pdf

https://pohybproinkluzi.ftvs.cuni.cz/images/soubory/Kapitoly_z_praxe_ATV_MIP_2020.pdf


„Podpora žáků (nejen) se SVP v období přechodu ze školy do další etapy jejich života“.

Plánování přechodu – tranzit:

Link na projekt: https://karierazp.upol.cz/

Link na videa: https://karierazp.upol.cz/tranzitni-program-ctp-stp/metodicka-videa-tranzitniho-programu/

Link na knihu: https://karierazp.upol.cz/publikacni-vystupy/rukovet-kp/

 

Plánování zaměřené na člověka:

https://www.kvalitavpraxi.cz/dokumenty/planovani-zamerene-na-cloveka/

 

APA a studium na KAT APA FTK UP v Olomouci

https://ftk.upol.cz/apangers/


Pohybová gramotnost dětí a její rozvoj

Pohybová gramotnost a její rozvoj u předškolních dětí (3-7 let) (upol.cz)

 

Co je to integrace a inkluze

Odborný článek: Speciální pedagogika: Integrace a inkluze (rvp.cz)

 

Informace o RCAPA a realizací projektu RPVOK

https://ikap.cz/rpvok/regionalni-centrum-apa-rpv-olomoucky-kraj,  

 

O APA a studiu na Katedře APA

https://ftk.upol.cz/apangers

 

Studijních programů nabízeného Fakultou tělesné kultury UP v Olomouci

 https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/

 

Konference RPVOK 2023

https://www.ckapa.upol.cz/

 

Kniha, která může zlepšit budoucnost

Z lásky k pohybu (marketastrnadova.cz)


Vadné držení těla

Fyzioterapeutka: Vadné držení těla u dětí poznáme již v prvních týdnech - Vitalia.cz

Jak rozpoznat u svých dětí vadné držení těla? - Mgr. Petra Pospíšilová (Lacinová) (fyzio-petra.cz)

https://sancedetem.cz/vadne-drzeni-tela-jak-mu-predchazet


Činitelé ovlivňující pohybovou gramotnost dětí v předškolním věku

Gramotnost_02_2021.indd (cuni.cz)


Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Gramotnost_03_2021_2.indd (cuni.cz)

Pohybová gramotnost a její rozvoj u předškolních dětí (3-7 let)

Pohybová gramotnost a její rozvoj u předškolních dětí (3-7 let) (upol.cz)

Realizace pohybových aktivit v předškolním vzdělávání

Gramotnost_03_2021.indd (cuni.cz)

Odlišnosti v úrovni vybraných motorických kompetencí u dětí předškolního věku s pravidelnou řízenou pohybovou aktivitou a bez ní

Gramotnost_03_2021.indd (cuni.cz)

Strategie rozvíjení pohybové gramotnosti dětí v podmínkách mateřské školy

Šablona -- Diplomová práce (uni) (utb.cz)

Význam pohybových aktivit u dětí

Význam pohybových aktivit u dětí | Šance Dětem (sancedetem.cz)

Rozvoj pohybových schopností u dětí předškolního věku formou lezeckých aktivit

Bakalarska prace Fliegelova.pdf (zcu.cz)

VYUŽITÍ PŘEDMATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ V POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

BP Langova Renata.pdf (zcu.cz)

Právní aspekty sebeobrany

Právní aspekty sebeobrany - Sebeobrana - Učební opory : Inovace SEBS a ASEBS (muni.cz)

Charakteristika a definice sebeobrany - Sebeobrana - Učební opory : Inovace SEBS a ASEBS (muni.cz)

Právní aspekty sebeobrany - Nakladatelství Sagit, a.s.

Sebeobrana – Wikipedie (wikipedia.org)

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2127.html

Uvolňování žáků z tělesné výchovy

https://www.olkraj.cz/uvolnovani-zaku-z-telesne-vychovy-cl-6036.html