IKAPOK II

Sdílení příkladu dobré praxe pro obory stavebnictví – Výzkumné centrum Josefa Ressela Útěchov 17.5.2022

Sdílení příkladu dobré praxe pro obory stavebnictví – Výzkumné centrum Josefa Ressela Útěchov  17.5.2022
14. 6. 2022

Krajský metodický kabinet stavebnictví představuje příklad dobré praxe pro začlenění do výuky předmětů pozemní stavitelství, projektování budov, stavební konstrukce, materiály stavebnictví a dalších. 


Žáci stavebních a dřevo oborů na Střední škole řemesel v Šumperku se společně s pedagogy zúčastnili odborné exkurze do nově otevřeného výzkumného centra Josefa Ressela, které sídlí v Útěchově u Brna. Centrum je součástí Ústavu nauky o dřevě Lesnické a dřevařské fakulty univerzity MU v Brně. 


Cílem akce bylo seznámit žáky i učitele s nejmodernějšími laboratorními postupy na zjišťování vlastností dřeva, vyzkoušet si některé laboratorní postupy při zkoušení dřeva a seznámit se s trendy pro úpravu a zušlechťování materiálů na bázi dřeva pro praxi.


Žáci si kromě teoretických poznatků vyzkoušeli i praktické činnosti na nejmodernějších zařízeních a odnesli si tak řadu nových poznatků. Více inspirace k příkladu dobré praxe na odkaze https://ikap.cz/krajske-metodicke-kabinety/krajsky-metodicky-kabinet-stavebnictvi