IKAPOK II

Seminář – Nástroje na míru pro obrábění průmyslových materiálů

Seminář – Nástroje na míru pro obrábění průmyslových materiálů

IKAP2

22. 2. 2023

Krajský metodický kabinet 06 Strojírenská mechanika uspořádal dne 14. 2. 2023 pro pedagogy

odborných předmětů strojírenství seminář na téma Nástroje na míru pro obrábění průmyslových materiálů. Seminář se konal na Střední škole řemesel v Šumperku. Seminář byl rozdělen do několika témat a konal se na několika pracovištích odborného výcviku hostující školy. V první části jsme byli seznámeni s výukovým strojem KOBOT - kolaboratorní robot DOOSAN, typ M 1013. Velmi zajímavá byla ukázka robota při práci a možnost využití na pracovišti odborného výcviku. Druhým bodem programu byla ukázka a metodika práce pro zpracování odpadového materiálu ze svařování pro výrobu dekoračních předmětů a hraček. Poslední bod programu se zabýval představením nového výukového CNC frézovacího obráběcího centra a jeho využití ve výuce.

Všichni zúčastnění hodnotili seminář za velmi zdařilý a přínosný. Ocenili zejména množství nápadů a inspirací, které v průběhu semináře načerpali.Ing. Zora Aichlerová

Krajský metodik kabinetu Strojírenské mechaniky

Střední průmyslová škola Jeseník