IKAPOK II

Seminář Práce restaurátora, nové metody a postupy, restaurování nábytku

Seminář Práce restaurátora, nové metody a postupy, restaurování nábytku

IKAP2

29. 12. 2022

KMK13 Designu, propagace a reklamy pozval pedagogy na SŠ řezbářskou Tovačov k odbornému semináři z oblasti péče o historické předměty. Lektor Pavel Rubáč, DiS. – restaurátor a konzervátor Muzea Komenského v Přerově věnoval úvodní část semináře historii restaurování a základním metodám podle typu materiálu. Pak přišly na řadu nové inovativní metody a postupy používané při péči o historický nábytek, informace o restaurátorské dokumentaci a hlavní zásady restaurátorské práce. Seminář byl provázen řadou konkrétních ukázek a příkladů z jeho dlouholeté restaurátorské praxe.