IKAPOK II

Seminář Vybrané příklady Microbit

Seminář Vybrané příklady Microbit

IKAP2

9. 5. 2023

Krajský metodický kabinet 03 ICT uspořádal pro pedagogy středních škol vyučující IT předměty seminář s názvem Vybrané příklady Microbit. 


Cílem semináře bylo seznámit pedagogy s metodikou výuky programování pomocí Microbita, byly představeny a vysvětleny v praxi ověřené, velmi povedené a názorné příklady proměnné, podmínky, cykly a logické operace.


Seminář probíhal prezenčně na VOŠ a SPŠ Šumperk a současně online z učebny IC. Ze semináře byl sestříhán záznam, který je k využití na stránkách projektu www.ikap.cz v sekci Krajské metodické kabinety – 03 ICT.


Mgr. Zdeněk Přikryl 

Krajský metodický kabinet 03 ICT