IKAPOK II

Seznámení s robotikou

Seznámení s robotikou

IKAP2

12. 5. 2023

Základní škola Mohelnice, Vodní 27, která je součástí Centra kolegiální podpory 18, realizuje pro své žáky každý měsíc workshop Seznámení s robotikou. Cílem těchto workshopů je seznámení žáků hravou formou s robotickými stavebnicemi a principy, na kterých pracuje robotické vybavení. 

Poslední workshop proběhl dne 13. 4. 2023. Žáci byli ve svých pokusech o sestavení robota velmi úspěšní. Nejprve si na internetových stránkách otevřeli návody a pomocí těchto návodů se jim podařilo dříve či později sestrojit robůtky, které bylo možno ovládat. Uspořádali jsme závody o nejrychlejšího robota. Na samotné programování robota nám nezbylo mnoho času, a tak jsem alespoň na jednom robůtku naprogramoval základní povely. Velkou výzvou je pro žáky vzájemná komunikace a hlavně trpělivost, která je pro sestavování robotů nezbytná.

Mgr. Jakub Havlíček

Základní škola Mohelnice, Vodní 27