IKAPOK II

Soutěž micro:Myš

Soutěž micro:Myš

IKAP2

9. 2. 2023

Soutěž na VOŠ a SPŠE Olomouc (CKP 17), byla uspořádána pro žáky ZŠ v několika kategoriích. Očekávali jsme velký zájem ze strany žáků a škol, ale i přesto nás počet přihlášených týmů velmi mile překvapil.

Soutěž zahájil pan ředitel, který se chopil funkce moderátora celé soutěže a sdělil účastníkům pokyny a harmonogram soutěžního dopoledne. Poté začala soutěž v dojezdu vozítka konstruované z pastičky na myši tzv. Myšohryzu. Vedoucímu porotců Mgr. Stejskalovi pomáhali garanti aktivit Mgr. Krbec jako měřič a Mgr. Gébová ve funkci zapisovatele. Vlivem neočekávaných výsledků, jsme museli dvakrát změnit prostor pro měření délky, jelikož délka původní vyznačené dráhy nebyla dostatečná.

Po této části následovaly prezentace soutěžních zařízení s mikropočítačem Micro:bit. Zde musíme ocenit všechny soutěžní týmy, jelikož jejich výstupy byly na velmi dobré úrovni. Tato část byla doplněna diváckou soutěží o nejdokonalejší zařízení.

Celé dopoledne uzavřela rychlostní soutěž opět s Myšohryzy, kde jsme měřili čas po ujetí dané vzdálenosti.

Po ukončení soutěžních klání zasedla porota a z každé soutěžní části vybrala první tři nejúspěšnější týmy, kterým byly rozdány diplomy a díky sponzorům i věcné ceny. Soutěže se zúčastnilo přes 70 žáků z 11 škol. V soutěžích s Myšohryzem se zúčastnilo 24 týmů a mikrobití zařízení sestavilo 7 týmů.

Všechny výrobky měly velmi dobrou úroveň a bylo vidět, že žáky příprava a montáž mikrobitích zařízení a vozítek velmi bavila a dali si opravdu záležet. Zvláště u soutěže s micro:bity, měla porota velmi těžkou práci vybrat ty nejlepší.

Věříme, že na tento nultý ročník soutěže budou navazovat další, stejně úspěšné ročníky.


Ing. Romana Sováková

Koordinátor věcných aktivit SŠ