IKAPOK II

Stáž v Miele Technika s. r. o.

Stáž v Miele Technika s. r. o.

IKAP2

9. 5. 2023

Krajský metodický kabinet 09 Elektrotechnika uspořádal pro pedagogy středních škol s elektrotechnickým zaměřením stáž ve společnosti Miele Technika s. r. o. v Uničově. Předmětem stáže bylo seznámení pedagogů s výrobou elektrických spotřebičů Miele, jejich konstrukcí a servisem.


Teoretická část stáže byla zaměřena na seznámení s historií firmy a jejím výrobním portfoliem a jednotlivými fázemi výrobních procesů. V praktické části stáže si pedagogové mohli prohlédnout jednotlivé kroky výroby myček nádobí a sušiček na prádlo. Zajímavý byl pohled na stále se zvyšující podíl robotizace a automatizace výroby. Zajímavé bylo také sledovat fungování vnitřních řídících mechanismů firmy v oblasti řízení kvality, úspor energie, materiálu a bezpečnosti. Poznatky ze stáže budou využity v předmětech jako jsou elektrické stroje a přístroje, automatizace a elektrotechnologie.


Ing. Jaroslav Herna

Krajský metodický kabinet 09 Elektrotechniky