IKAPOK II

NABÍDKY STÁŽÍ PRO PEDAGOGY STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE

Stáže pro pedagogy ve firmách jsou zaměřeny na zvýšení odborných kompetencí učitelů středních škol. Cílem stáží je spojení a soulad obsahu odborné výuky ve škole s potřebami trhu práce a firemní praxe. Nabídky stáží připravily Krajské metodické kabinety ve spolupracujících firmách a institucích. Stáže jsou bezplatné. Více informací ke každé stáži získáte klikem na slovo: ZDE Zájemci o stáž budou kontaktovat pověřenou osobu z KMK, která s firmou projedná termín realizace stáže a další organizační zajištění. Po absolvování stáže pedagog zpracuje Zprávu o stáži.