IKAPOK II

Tradice vynášení MORENY na Mateřské škole Schweitzerova v Olomouci

Tradice vynášení MORENY na Mateřské škole Schweitzerova v Olomouci

Krajské centrum odborných praxí

3. 4. 2022

Žákyně a žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) Střední pedagogické školy v Přerově realizují na desítkách mateřských škol Olomouckého kraje svou učební praxi. Pod vedením paní učitelek mateřských škol se učí pracovat s dětmi předškolního věku, metodicky zvládat vzdělávací program a připravovat aktivity, které budou děti bavit. 

Jednou z takových aktivit bylo prožitkové učení připomínající tradici našich předků, kterou je vynášení MORENY. Děti z mateřské školy Schweitzerova v Olomouci se podílely na její výrobě a poté se společně s paní učitelkami a studentkami vydaly k řece Moravě, aby ji vhodily do vody, vyhnaly zimu a přivítaly jaro. 

Cestou k řece se nesly známé popěvky: „Morenu pryč neseme, už ji tady nechceme! Do vody ji dáme, nad ní zavoláme: Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič! Huš, huš, huš, uteč zimo už!"

Centrum odborných praxí na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově je jednou z klíčových aktivit projektu Implementace krajského akčního plánu II. Jeho cílem je zkvalitnit přípravu žáků, kteří studují obor PMP, na budoucí profesi pedagoga v předškolních zařízeních. 

Z reakcí dětí je zřejmé, že se to daří.


Mgr. Romana Studýnková


ředitelka GJB a SPgŠ v Přerově

koordinátor věcných aktivit IKAP OK II