IKAPOK II

Učitelé chemie navštívili výuku chemie na SŠLCH Olomouc

Učitelé chemie navštívili výuku chemie na SŠLCH Olomouc
1. 12. 2021

KMK 10 ACH

10. listopadu 2021 proběhl na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci metodický den oborové didaktiky. Vyučující měli možnost navštívit teoretickou i praktickou výuku chemie. 


Návštěva výuky předmětu moderní analytické metody.


Vyučující Lucie Mašková představila předmět moderní analytické metody a jeho začlenění do výuky chemie na SŠLCH Olomouc. Předmět navštěvují žáci třetího ročníku oboru aplikovaná chemie
a zaměření analytická chemie. Jedná se o stěžejní předmět tohoto zaměření. Účastníci workshopu se zúčastnili výuky v moderně vybavené počítačové učebně pořízené z prostředků projektu IKAP. Mohli tak spolu s žáky zpracovávat analytické výsledky v programu MS Excel  metodou kalibrační křivky. Tato metoda je velmi jednoduchá na provedení a vyučující ji mohou využít ve výuce svých předmětů.


Návštěva výuky předmětu chemická laboratorní cvičení 


V další části workshopu účastníci navštívili výuku předmětu chemická laboratorní cvičení. Tento předmět je vyučován ve čtvrtém ročníku oboru aplikovaná chemie. Náplní laboratorního cvičení bylo stanovení fyzikálních konstant pevných látek a vodných roztoků. Konkrétně se jednalo
o dynamickou a kinematickou viskozitu, teplotu tání, index lomu, hustotu a elektrickou vodivost. Účastníci workshopu měli možnost nahlédnout do pracovních listů, laboratorních deníků a zápisů žáků. Součástí byla také prohlídka dalších laboratoří a odborných učeben na SŠLCH (laboratoře anorganické, organické
a analytické chemie, učebna biologie).


V prosinci, konkrétně 9. 12., plánuje KMK aplikované chemie seminář na téma Výroba a analýza léčiv. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Místo a přesný čas zahájení bude upřesněn v pozvánce.


Vít Matějek

Krajský metodik KMK ACH