Strojírenství

CKP 05 - Platforma k prohloubení spolupráce CKP05 a ZŠ

Popis události

Prezentace úspěšných realizovaných aktivit za 9-12/2022 na SPŠS Olomouc.

Aktivity CKP 05 pro 6. monitorovací období (2/2023–6/2023) -
workshopy pro žáky ZŠ (témata a obsahová náplň).

Aktivity CKP 05 pro 6. monitorovací období (2/2023–6/2023) -
Kroužky pro žáky ZŠ – 3D modelování na počítači
Kroužky pro žáky SŠ – 3D modelování

Vyjádření spolupracujících ZŠ k plánovaným aktivitám pro 6. MO – náměty na témata a obsahové náplně z pohledu koordinátorů věcných aktivit na ZŠ a garantů aktivit na ZŠ.

Aktivity probíhající na spolupracujících ZŠ – náměty na témata a obsahové náplně, vzájemné sdílení a inspirace.

Prezentace úspěšných realizovaných aktivit za 9-12/2022 na Sigmundově střední škole strojírenské, Lutín

Aktivity Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín pro 6. monitorovací období (2/2023–6/2023) workshopy pro žáky ZŠ (témata a obsahová náplň).

Informace o události

Začátek (Od)
30. 1. 2023 14:15
Začátek (Do)
30. 1. 2023 17:10
Místo konání

Lektor

Jméno a příjmení
Karel Neumann

Program události

Prezentace úspěšných realizovaných aktivit za 9-12/2022 na SPŠS Olomouc.Aktivity CKP 05 pro 6. monitorovací období (2/2023–6/2023) -

workshopy pro žáky ZŠ (témata a obsahová náplň).Aktivity CKP 05 pro 6. monitorovací období (2/2023–6/2023) -

Kroužky pro žáky ZŠ – 3D modelování na počítači

Kroužky pro žáky SŠ – 3D modelováníVyjádření spolupracujících ZŠ k plánovaným aktivitám pro 6. MO – náměty na témata a obsahové náplně z pohledu koordinátorů věcných aktivit na ZŠ a garantů aktivit na ZŠ.Aktivity probíhající na spolupracujících ZŠ – náměty na témata a obsahové náplně, vzájemné sdílení a inspirace.Prezentace úspěšných realizovaných aktivit za 9-12/2022 na Sigmundově střední škole strojírenské, LutínAktivity Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín pro 6. monitorovací období (2/2023–6/2023) workshopy pro žáky ZŠ (témata a obsahová náplň).

Určeno pro

Všichni PP školy zapojeni do projektu, PP spolupracujících ZŠ, všichni PP Sigmundovy střední školy strojírenské Lutín a její ZŠ, týmová manažerka

Soubory