Chemie

Metodický den oborové didaktiky

Popis události

Metodický den oborové didaktiky bude workshop zaměřený na výuku laboratorního cvičení z analytické chemie na SŠLCH Olomouc. Workshop bude zaměřen na elektrochemické instrumentální metody – konduktometrie, potenciometrie, měření pH a případně další metody. Účastníci nahlídnou do výuky laboratorního cvičení ve

3. ročníku oboru aplikovaná chemie. Následně si metody budou moci sami vyzkoušet i s následným vyhodnocením výsledků.

Informace o události

Začátek (Od)
30. 5. 2023 09:00
Začátek (Do)
30. 5. 2023 13:00
Místo konání

Lektor

Jméno a příjmení
Vít Matějek

Program události

Úvodní zahájení, program workshopu, diskuze (9:00 - 9:30)

Návštěva laboratoří analytické a organické chemie (9:30 – 10:30)

Představení oborů, odborných učeben, sdílení zkušeností, mezioborová spolupráce (ACH, PED, LFS, SM, M) (10:30 – 11:30)

Návštěva výuky laboratoří, elektrochemické instrumentální metody (11:30 – 12:30)

Vyhodnocení workshopu, diskuze (účastníci workshopu, 12:30 – 13:00)

Závěr

Určeno pro

Učitelé chemie SŠ i ZŠ

Soubory