Matematika

Seminář GeoGebra

Popis události

Seminář GeoGebra je zaměřen na získání a procvičení praktických počítačových dovedností pro tvorbu a publikaci výukových materiálů s matematickým zaměřením. Prezentované možnosti a postupy lze také snadno předat studentům jak pro tvůrčí samostatnou práci, tak pro domácí přípravu, a podpořit tak individualizaci výuky.

Informace o události

Začátek (Od)
2. 12. 2022 10:00
Začátek (Do)
2. 12. 2022 14:00

Lektor

Jméno a příjmení
Magdalena Gažarová

Program události

Jak využít GoeGebru aniž s ní umíme pracovat.
Instalace GeoGebry - lokální aplikace na PC/mobilní zařízení
Geometrické úlohy
•    vkládání a editace rovinných útvarů – nákresna, grafické nástroje, textový vstup, algebraické okno
•    konstrukční postupy pro úlohy z učiva základního a středního vzdělávání
Funkce
•    vkládání a editace funkcí
•    užití pro grafické řešení
Prvky interaktivity
•    krokování konstrukce
•    užití proměnných parametrů, stopa prvků
Příklady dobré praxe
•    zdroje využitelné ve výuce

Určeno pro

učitelé ZŠ a SŠ

Soubory