Bezpečnost

Seminář – Nástroje e-Governmentu pro pracovníky škol

Popis události

Smyslem e-governemtu je správa veřejných věcí pomocí moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější.  Cílem kurzu je seznámení s těmito prostředky z hlediska principu fungování, ale i z hlediska praktického využití. Seminář je určen pro pracovníky ve školství, kteří chtějí se státní správou komunikovat elektronicky, používat datové schránky či využívat základní registry s elektronickou identitou. Seminář by měl představit komplexní přehled v této oblasti.

Program události

1    Stát se chystá komunikovat digitálně, co to znamená?
2    Zabezpečená komunikace (Lehký úvod a připomenutí)
•    hrozby zneužití
•    VPN
•    šifrování
3    Elektronický podpis, časové razítko, podpis HW
•    symetrické/asymetrické šifrování, hash
•    princip podpisu
•    praktická ukázka
4    Datové schránky
•    princip a vyžití
•    praktická ukázka
5    Autentizace, autorizace (otisk prstu, face ID)
•    vícefaktorové ověřování
•    identita občana
•    identita ve státní správě a komerční sféře
6    Závěr, diskuse, dotazy

Určeno pro

Dle zájmu všichni učitelé a pracovníci ZŠ i SŠ

Soubory