Digitální gramotnost

Webinář – Využití digitálních aplikací ve fyzice

Popis události

Hlavním obsahem on-line semináře bude vztah fyziky a moderních technologií ve světě, který nás obklopuje, zprostředkování vybraných poznatků moderní fyziky žákům a souvislost některých partií „školské fyziky“. Cílem je pomoci učitelům zatraktivnit výuku fyziky na školách, aby pro ni uměli dostatečně motivovat své žáky a přesvědčivě jim ukázat význam fyziky pro moderní civilizaci, aniž by přitom rezignovali na úroveň výuky. Seminář bude doplněn experimenty a jeho účastníci budou (při hledání a zpracování informací i při zpracování výsledků experimentů a při simulacích) přirozeně využívat prostředků ICT.

Program události

1    Měření fyzikálních veličin s měřícím systémem.
2    Aplikace vhodné pro výuku fyziky.
3    Měření pomocí videoanalýzy.
4    Roboti ve fyzice – programování a měření.

Určeno pro

Dle zájmu všichni učitelé

Soubory

Registrace na událost

Lektor semináře je zkušený, velmi aktivní a zapálený učitel fyziky. Dlouhodobě působí jako vedoucí Regionálního centra Elixír do škol v Olomouci. Navštěvuje i centra jiných kolegů, předává zkušenosti ostatním učitelům a žákům.