Propagace

Workshop pro podporu učitelů - kariérových poradců ZŠ

Popis události

Seznámení s projektem IKAPOKII, cíle a úkoly Center kolegiální podpory /CKP/ a Krajských metodických kabinetů /KMK/

Informace o Krajských metodických kabinetech pro 3 gramotnosti – prezentace projektového webu

Seznámení s Krajským metodickým kabinetem pro matematickou gramotnost  

Informace o oborech SPŠ Přerov, organizace workshopů pro žáky ZŠ

Prohlídka odborných učeben a laboratoří

Průběžná diskuze

Informace o události

Začátek (Od)
8. 11. 2022 13:00
Začátek (Do)
8. 11. 2022 15:00

Lektor

Jméno a příjmení
Hana Vyhlídalová

Program události

1. Seznámení s projektem IKAPOKII, cíle a úkoly Center kolegiální podpory /CKP/ a Krajských metodických kabinetů /KMK/

2. Informace o Krajských metodických kabinetech pro 3 gramotnosti – prezentace projektového webu


3. Seznámení s Krajským metodickým kabinetem pro matematickou gramotnost  

4. Informace o oborech SPŠ Přerov, organizace workshopů pro žáky ZŠ

5. Prohlídka odborných učeben a laboratoří

6. Průběžná diskuze

Určeno pro

Kariérové a výchovné poradce ZŠ

Soubory