IKAPOK II

Probíhající události

Zveme Vás na:

Seminář - Mobilní digitální učebna ve výuce

Příklady dobré praxe využití mobilní digitální učebny ve výuce. Metodiky, příklady využití Chromebook, Microsoft a Apple zařízení, včetně poznámek pro správce školní sítě.

30. 5. 2022

14:00 18:00
online (TEAMS) -

KMK10 Metodický den oborové didaktiky

Metodický den oborové didaktiky KMK ACH 10

1. 6. 2022

09:00 13:00
Střední průmyslová škola Hranice

Platforma KMK 04 automobilové techniky A KMK 14 bezpečnost a ochrana osob a majetku

Platforma bude zaměřena na představení činností, sdílení a výměnu zkušeností mezi KMK 04 a KMK 14. KMK 04 - Představení vozidla Nissan Leaf II – nabíjení, životní cyklus vozidla, bezpečnost, praktická jízda s uvedeným vozidlem. KMK 14 - seznámení s možnostmi využití přenosných hasících přístrojů, s hašením elektrických prvků a s postupem při hašení vozidel. Dle možností bude vše doplněno praktickými ukázkami.

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384

KMK01 Platforma k rozvoji gramotností

Platforma k rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK02 Platforma k rozvoji gramotností

Platforma k rozvoji matematické, čtenářské a digitální gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK03 Platforma k rozvoji gramotností

PLatforma k rozvoji digiální, čtenářské a matematické gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK 16 - Seminář pro pedagogy „Specifika péče na transplantačních jednotkách na hematoonkologických pracovištích v ČR a v zahraničí“

Cílem semináře je seznámit pedagogy se specifiky péče na transplantačních jednotkách v ČR (konkrétně Olomouc, Plzeň) a v zahraničí (Švýcarsko). Informace jsou vhodné k rozšíření učiva.

6. 6. 2022

13:00 15:00
SZŠ Prostějov

KMK 09 - Seminář - Ochrana před přepětím

Seminář bude zaměřen na ochranu před přepětím v sítích nízkého napětí, na ochranu pro datové, signálové a telekomunikační linky a ochranu fotovoltaických zdrojů.

9. 6. 2022

11:00 14:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4, Olomouc 779 00

Archiv událostí

KMK04 AT – Seminář – Novinky v autolakýrnictví

Úvod do lakování vozidel. Problematika lakování vozidel, volba správného odstínu barvy. Používané materiály, nářadí, používané barvy, vady laku.

24. 5. 2021

13:00 15:00
online

CKP 08 - Workshop - Zkoumáme technické materiály

pro žáky ZŠ

21. 5. 2021

10:00 11:00
ZŠ a MŠ Hranice Struhlovsko

CKP 08 - Workshop - Hrajeme si se dřevem

pro žákyZŠ

21. 5. 2021

08:00 10:00
ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice

KMK 06 Seminář Péče o obráběcí nástroje - jejich údržba a použití v praxi.

Odkaz: meet.google.com/ygt-jzvr-nvc Seminář je zaměřen na správné a hospodárné používání obráběcích nástrojů, prodloužení jejich životnosti, a tím i snížení nákladů na výrobu.

20. 5. 2021

14:30 16:30
SPŠ Jeseník

KMK ICT 03 Pracovní jednání s MOV

Pracovní jednání s vymezenou tématikou MOV

20. 5. 2021

14:30 16:30
Online

KMK 09 - Seminář - Moderní měřící systémy I

Seminář bude zaměřen na technický popis měřícího pracoviště firmy Diametral. Hlavní část semináře bude věnována popisu a využití dílčích bloků (zdroje, multimetr, dekády, generátor a osciloskop). Informace využijí učitelé i studenti k přípravě na pracovní činnosti spojené s tématikou praktické elektrotechniky a elektrotechnických měření. Odborná teoretická část bude doplňována praktickými ukázkami a zkušenostmi z výuky.

20. 5. 2021

13:30 15:30
online kurz

CKP 08 - Workshop - Umíme to s kovem (měď a plast)

pro žáky ZŠ

19. 5. 2021

08:00 10:00
ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice

KA3_KMK 12 - Seminář na téma: Historie vinohradnictví a vinařství na území ČR

SEMINÁŘ JE ZAMĚŘENÝ NA HISTORII VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ČR, KTERÝ BUDE PREZENTOVAT ODBORNÍK Z PRAXE ING. MARIE PROCHÁZKOVÁ ZE STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB JESENÍK.

18. 5. 2021

13:00 15:00
Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník - online

CKP11 Workshop Kožedělná tvorba

Kožedělný materiál - vlastnosti a použití, drobné výrobky kožené galanterie - ukázky a postup výroby, vlastní tvorba žáků, kalkulace spotřeby materiálu a ceny výrobku.

12. 5. 2021

13:00 15:00
SOŠ Prostějov

KMK 15 Seminář - Biofarma Branná a podmínky ekologického hospodaření

Seznámit učitele odborných předmětů s podmínkami a provozem ekologické farmy. Praktické zkušenosti z provozu farmy v reálném prostředí.

12. 5. 2021

09:00 12:00
SEMINÁŘ PROBĚHNE NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE V ŠUMPERKU, ZEMĚDĚLSKÁ 2115/3, 787 01 ŠUMPERK - PREZENČNĚ

Pracovní jednání KMK 10

6. 5. 2021

15:00 17:00
online

KA3 – Seminář se zaměřením na novinky – Technologie streamování

Seminář se zaměřením na novinky – Technologie streamování

5. 5. 2021

14:00 16:00
ONLINE

KMK 09 - Seminář - Inteligentní elektroinstalace LOXONE

Seminář bude zaměřen na Inteligentní elektroinstalace LOXONE, které jsou již běžnou součástí moderních staveb a chytrého bydlení. Účastníci budou moci nahlédnout do showroomu, seznámí se s praktickou ukázkou funkcí systému a dalšími zajímavostmi spojenými s realizací této elektroinstalace v domácnostech a komerčních prostorech všeho druhu.

5. 5. 2021

13:15 15:15
on line: https://zoom.us/j/98936070083

CKP08 - Projektový den pedagogů SŠ a ZŠ - Umíme to s kovem, Hrajeme si se dřevem

Projektový den pedagogů SŠ a ZŠ jako součást přípravy na společně organizované workshopy práce.

5. 5. 2021

13:00 15:00
online

CKP 15 Workshop - Zvířata na farmě

Aktivita je určena pro žáky ZŠ JAK Předmostí pro 4. ročník. Žáci se seznámí se základními pravidly péče o hospodářská zvířata. V zahradnictví si projdou areál a zasadí si vlastní sazeničku, kterou si odnesou domů.

5. 5. 2021

09:00 12:00
SŠZe Přerov