IKAPOK II

Probíhající události

Zveme Vás na:

Seminář - Mobilní digitální učebna ve výuce

Příklady dobré praxe využití mobilní digitální učebny ve výuce. Metodiky, příklady využití Chromebook, Microsoft a Apple zařízení, včetně poznámek pro správce školní sítě.

30. 5. 2022

14:00 18:00
online (TEAMS) -

KMK10 Metodický den oborové didaktiky

Metodický den oborové didaktiky KMK ACH 10

1. 6. 2022

09:00 13:00
Střední průmyslová škola Hranice

Platforma KMK 04 automobilové techniky A KMK 14 bezpečnost a ochrana osob a majetku

Platforma bude zaměřena na představení činností, sdílení a výměnu zkušeností mezi KMK 04 a KMK 14. KMK 04 - Představení vozidla Nissan Leaf II – nabíjení, životní cyklus vozidla, bezpečnost, praktická jízda s uvedeným vozidlem. KMK 14 - seznámení s možnostmi využití přenosných hasících přístrojů, s hašením elektrických prvků a s postupem při hašení vozidel. Dle možností bude vše doplněno praktickými ukázkami.

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384

KMK01 Platforma k rozvoji gramotností

Platforma k rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK02 Platforma k rozvoji gramotností

Platforma k rozvoji matematické, čtenářské a digitální gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK03 Platforma k rozvoji gramotností

PLatforma k rozvoji digiální, čtenářské a matematické gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK 16 - Seminář pro pedagogy „Specifika péče na transplantačních jednotkách na hematoonkologických pracovištích v ČR a v zahraničí“

Cílem semináře je seznámit pedagogy se specifiky péče na transplantačních jednotkách v ČR (konkrétně Olomouc, Plzeň) a v zahraničí (Švýcarsko). Informace jsou vhodné k rozšíření učiva.

6. 6. 2022

13:00 15:00
SZŠ Prostějov

KMK 09 - Seminář - Ochrana před přepětím

Seminář bude zaměřen na ochranu před přepětím v sítích nízkého napětí, na ochranu pro datové, signálové a telekomunikační linky a ochranu fotovoltaických zdrojů.

9. 6. 2022

11:00 14:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4, Olomouc 779 00

Archiv událostí

KMK 16 Seminář - DEMENCE JAKO SOUČÁST ŽIVOTA ČLOVĚKA I JEHO OKOLÍ “

Žít s demencí se dá lépe, než si častěji představujeme. Jde o to, jak moc my, kteří pracujeme v pomáhajících profesích, dokážeme člověku pomoci - jak dokážeme poznat, že se něco děje a na situaci reagovat. Jak dokážeme komunikovat s ním samotným, ale také s jeho blízkými.

6. 12. 2021

15:30 18:30
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg0NzEwZjQtNWY1NC00MDNkLTkxNGMtYmRhM2Y2Zjg3ZjVh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252285c3b5f0-010e-46f3-96b8-921ce648cc15%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522618c5946-bd4c-4779-ab8e-047a5823bf30%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=51db671d-3fcf-4b01-82af-2023705cb044&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

KMK09 - Odborná stáž pedagogických pracovníků

Odborná stáž pro pedagogy elektrotechniky.

3. 12. 2021

09:00 12:00
SIEMENS, s.r.o. Mohelnice. Pro registraci kontaktujte Ing. Josefa Peškara, mail: peskar@spsemoh.cz do 30. 11. 2021

CKP 09 - Workshop pro kariérové poradce na ZŠ

Workshop se uskuteční pro kariérové poradce ZŠ. Cílem akce je představit účastníkům vzdělávací nabídku školy v oblasti elektrotechniky a představit i spolupracující SŠ se zaměřením na elektrotechnické vzdělání.

30. 11. 2021

10:00 12:00
SŠ technická a obchodní, Kosinova 4, Olomouc, učebna č. 11 v 1. patře

KMK09 - Seminář Legislativa v elektrotechnice

Seminář bude zaměřen na novinky v legislativě a elektrotechnických normách. Zájemci o seminář se mohou registrovat na adrese: p.jandova@kosinka.com do 19.11.2021.

26. 11. 2021

09:00 13:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4, Olomouc 779 00.

CKP14 - Workshop pro podporu učitelů – kariérových poradců ZŠ

Aktivita je určena pro kariérové a výchovné poradce i pedagogy ZŠ.

24. 11. 2021

12:00 14:00
SOŠ Hranice, školská právnická osoba, Hranice, Jaselská 832

CKP 14 Workshop Bojové techniky

Praktická výuka - nácvik technik sebeobrany a střelby (laserová střelnice)

24. 11. 2021

09:00 11:00
SOŠ Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832, Hranice

CKP18 - Workshop pro kariérové poradce

Workshop pro kariérové poradce má za cíl představit možnosti středoškolského vzdělávání v oblasti IT a virtuální reality.

23. 11. 2021

14:00 15:00
SPŠE a OA Mohelnice - online. Pro přihlášení kontaktujte RNDr. Skopalovou na adrese: jana.skopalova@spsemoh.cz

CKP 03 - Workshop pro podporů učitelů - karierových poradců

Workshop pro podporu učitelů – kariérových poradců ZŠ - Seznámení s projektem IKAPOKII, cíle a úkoly Center kolegiální podpory a Krajských metodických kabinetů Seznámení s Krajským metodickým kabinetem Informačních a komunikačních technologií a digitální gramotnosti Seznámení s obory vyučovanými na VOŠ a SPŠ Šumperk

23. 11. 2021

08:00 10:00
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1

CKP08 - Workshop - Umíme to s kovem

19. 11. 2021

08:00 12:00
SPŠ Hranice - Partyzánská - dílny

CKP08 - Workshop - Hrajeme si se dřevem

19. 11. 2021

08:00 12:00
SPŠ Hranice - Partyzánská - dílny

CKP08 - Workshop pro podporu učitelů – kariérových poradců ZŠ

18. 11. 2021

14:00 16:00
online

CKP07 workshop pro KP ZŠ

Workshop pro kariérové a výchovné poradce ZŠ, představení činnosti CKP Stavebnictví a učebních oborů na SŠP Olomouc a dalších SŠ v oboru

15. 11. 2021

14:00 16:00
SŠP Olomouc, Rooseveltova 79

KMK13 seminář Filamenty a matriály pro 3Dtisk

Odborný seminář pro učitele grafických a výtvarných předmětů. Možnost přihlášení u vedoucí KMK13 Ing. Martina Čtvrtníčková - martina.ct@seznam.cz.

15. 11. 2021

13:00 15:00
ART ECON - SŠ Prostějov

CKP08 - Workshop - Zkoumáme technické materiály

12. 11. 2021

10:00 12:00
SPŠ Hranice - Studentská

CKP08 - Workshop - Hrajeme si se dřevem

12. 11. 2021

08:00 12:00
SPŠ Hranice - Partyzánská - dílny