IKAPOK II

Probíhající události

Zveme Vás na:

Seminář - Mobilní digitální učebna ve výuce

Příklady dobré praxe využití mobilní digitální učebny ve výuce. Metodiky, příklady využití Chromebook, Microsoft a Apple zařízení, včetně poznámek pro správce školní sítě.

30. 5. 2022

14:00 18:00
online (TEAMS) -

KMK10 Metodický den oborové didaktiky

Metodický den oborové didaktiky KMK ACH 10

1. 6. 2022

09:00 13:00
Střední průmyslová škola Hranice

Platforma KMK 04 automobilové techniky A KMK 14 bezpečnost a ochrana osob a majetku

Platforma bude zaměřena na představení činností, sdílení a výměnu zkušeností mezi KMK 04 a KMK 14. KMK 04 - Představení vozidla Nissan Leaf II – nabíjení, životní cyklus vozidla, bezpečnost, praktická jízda s uvedeným vozidlem. KMK 14 - seznámení s možnostmi využití přenosných hasících přístrojů, s hašením elektrických prvků a s postupem při hašení vozidel. Dle možností bude vše doplněno praktickými ukázkami.

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384

KMK01 Platforma k rozvoji gramotností

Platforma k rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK02 Platforma k rozvoji gramotností

Platforma k rozvoji matematické, čtenářské a digitální gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK03 Platforma k rozvoji gramotností

PLatforma k rozvoji digiální, čtenářské a matematické gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK 16 - Seminář pro pedagogy „Specifika péče na transplantačních jednotkách na hematoonkologických pracovištích v ČR a v zahraničí“

Cílem semináře je seznámit pedagogy se specifiky péče na transplantačních jednotkách v ČR (konkrétně Olomouc, Plzeň) a v zahraničí (Švýcarsko). Informace jsou vhodné k rozšíření učiva.

6. 6. 2022

13:00 15:00
SZŠ Prostějov

KMK 09 - Seminář - Ochrana před přepětím

Seminář bude zaměřen na ochranu před přepětím v sítích nízkého napětí, na ochranu pro datové, signálové a telekomunikační linky a ochranu fotovoltaických zdrojů.

9. 6. 2022

11:00 14:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4, Olomouc 779 00

Archiv událostí

CKP08 - Workshop - Chemie se nebojíme

8. 10. 2021

08:00 10:00
Střední průmyslová škola Hranice

CKP08 - Workshop - Jak to vidí roboti

8. 10. 2021

08:00 10:00
Střední průmyslová škola Hranice

CKP08 - Workshop - Zkoumáme technické materiály

8. 10. 2021

08:00 10:00
Střední průmyslová škola Hranice

KMK18 - Seminář "Virtuální a rozšířená realita v průmyslu"

Cílem semináře je seznámit účastníky s oblastí virtuální a rozšířené reality v průmyslu. V semináři budou představeny ukázky využívaných aplikací a možnosti vizualizace v průmyslu. Lektor semináře - Ing. Petr Křepela.

6. 10. 2021

16:00 18:00
Online, technické zajištění a přihlášky - Mgr. Radoslav Niče, nice@spsemoh.cz

CKP08 - Workshop - Chemie se nebojíme

1. 10. 2021

08:00 10:00
Střední průmyslová škola Hranice

CKP08 - Workshop - Umíme to s kovem

1. 10. 2021

08:00 12:00
Střední průmyslová škola Hranice

KMK 10 - Pracovní jednání KMK ACH

Pracovní jednání KMK ACH

30. 9. 2021

15:00 17:00
SŠLCH Olomouc

KMK11 - seminář Naturální, autentická či přírodní vína a jak se v nich orientovat

Rozpoznávání nových typů vín, jejich výroba a zrání, novinky v technologii vinařství. Přihlášení možné na mailu iveta.stiskalova@seznam.cz

30. 9. 2021

13:00 16:00
SOŠ Prostějov, iveta.stiskalova@seznam.cz

KMK 17 Workshop – Pneumatické pohony ve vzdělávání

V rámci workshopu proběhne seznámení s novinkami firmy FESTO v oblasti pneumatických pohonů s praktickými ukázkami úloh vhodných k využití ve výuce.

21. 9. 2021

14:00 17:00
SPŠE a OA Mohelnice, Gen. Svobody 2

KMK07 seminář Knihovny DEK

Ukázky možností s praktickým nácvikem, jak používat nástroj Stavební knihovny DEK. Ten funguje jako knihovna materiálů od různých dodavatelů. Představeny budou návaznosti na vkládání 3D, možnosti výpočtu skladby 1D, detaily skladeb, export do textu výkresů a další.

28. 6. 2021

13:00 14:00
on-line, info Ing. Holotíková, holotikoval@ssprool.cz

CKP13 soutěž Plakát

Vyhodnocení a rozbor prací žáků se soutěžním tématem Propagace sportovní akce. Soutěže se účastní 42 prací žáků z 5 škol.

25. 6. 2021

13:00 15:00
ART ECON - Střední školy, s.r.o., Prostějov

CKP08 - Workshop - Hrajeme si se dřevem

25. 6. 2021

12:00 14:00
ZŠ Struhlovsko

KMK 14 - odborný seminář Elektromobily

Odborný seminář zaměřený na zvláštnosti provozu elektromobilů. Řešení mimořádných situací při dopravních nehodách elektromobilů.

25. 6. 2021

10:00 14:00
SPŠ Hranice

KMK10 Seminář Biochemie v praxi

Biochemie v praxi

24. 6. 2021

16:00 18:00
online

Pracovní jednání s vymezenou tématikou (MOV)

24. 6. 2021

15:00 16:00
online