IKAPOK II

Probíhající události

Zveme Vás na:

Seminář - Mobilní digitální učebna ve výuce

Příklady dobré praxe využití mobilní digitální učebny ve výuce. Metodiky, příklady využití Chromebook, Microsoft a Apple zařízení, včetně poznámek pro správce školní sítě.

30. 5. 2022

14:00 18:00
online (TEAMS) -

KMK10 Metodický den oborové didaktiky

Metodický den oborové didaktiky KMK ACH 10

1. 6. 2022

09:00 13:00
Střední průmyslová škola Hranice

Platforma KMK 04 automobilové techniky A KMK 14 bezpečnost a ochrana osob a majetku

Platforma bude zaměřena na představení činností, sdílení a výměnu zkušeností mezi KMK 04 a KMK 14. KMK 04 - Představení vozidla Nissan Leaf II – nabíjení, životní cyklus vozidla, bezpečnost, praktická jízda s uvedeným vozidlem. KMK 14 - seznámení s možnostmi využití přenosných hasících přístrojů, s hašením elektrických prvků a s postupem při hašení vozidel. Dle možností bude vše doplněno praktickými ukázkami.

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384

KMK01 Platforma k rozvoji gramotností

Platforma k rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK02 Platforma k rozvoji gramotností

Platforma k rozvoji matematické, čtenářské a digitální gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK03 Platforma k rozvoji gramotností

PLatforma k rozvoji digiální, čtenářské a matematické gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK 16 - Seminář pro pedagogy „Specifika péče na transplantačních jednotkách na hematoonkologických pracovištích v ČR a v zahraničí“

Cílem semináře je seznámit pedagogy se specifiky péče na transplantačních jednotkách v ČR (konkrétně Olomouc, Plzeň) a v zahraničí (Švýcarsko). Informace jsou vhodné k rozšíření učiva.

6. 6. 2022

13:00 15:00
SZŠ Prostějov

KMK 09 - Seminář - Ochrana před přepětím

Seminář bude zaměřen na ochranu před přepětím v sítích nízkého napětí, na ochranu pro datové, signálové a telekomunikační linky a ochranu fotovoltaických zdrojů.

9. 6. 2022

11:00 14:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4, Olomouc 779 00

Archiv událostí

KMK03_Pracovní jednání KMK DG

24. 6. 2021

14:00 16:00
online

CKP13 workshop Proces šité vazby

Praktické činnosti v oblasti techniky vazeb, využití šité vazby, kyanotypie.

24. 6. 2021

09:00 11:00
SŠ polygrafická Olomouc

CKP 10 Pracovní jednání

Pracovní jednání

22. 6. 2021

15:00 16:00
Online

Seminář - Techambition

Cílem kurzu je seznámit pedagogy základních a středních škol o novinkách na portále TECHAMBITION. Techambition je šikovný nástroj pro učitele matematiky na každé škole. Podle aktuálních osnov pokrývá učivo od prváku až po maturitu. Nově je přidáván obsah i pro druhý stupeň ZŠ. Portál pomáhá učitelům zařadit do výuky metody, které studenty naučí spolupracovat, argumentovat a ptát se. Díky nim učitelé zlepší vztah studentů k výuce, ti pak v průměru dobrovolně vypočítají 2x více příkladů.

22. 6. 2021

14:00 16:00
online

KA2 KMK03_Seminář_Algoritmizace pro ZŠ a SOŠ

21. 6. 2021

14:00 18:00
online

CKP13 soutěž Grafický design a fotografie

Hodnocení grafických a fotografických prací žáků ZŠ, které vytvořili dle zadaných témat. Společný rozbor a prezentace prací.

18. 6. 2021

13:00 15:00
ZŠ Řezníčkova Olomouc

KA3 – Pracovní jednání CKP 03

Vyhodnocení aktivit CKP03 za druhé pololetí a plán na první pololetí 2021/22, Spolupráce CKP a KMK, výsledky Dotazníku k potřebám pedagogů pro podporu vzdělávání v oblasti informatiky

17. 6. 2021

16:00 18:00
VOŠ a SPŠ Šumperk

KMK05 - Seminář - Moderní trendy v povrchové úpravě technických materiálů

Seminář je určen pro pedagogy odborných předmětů strojírenství. Lektor Ing. Libor Divina. Seminář bude zaměřen za základní seznámení s technologií povrchové úpravy technických materiálů. Představí zařízení, která se využívají pro tuto technologii. Bude se věnovat tématu abraziva a jejich rozdělení. Představí technickou praxi rozsahu použití technologie a její speciální možnosti. Budou představeny konkrétní aplikace a její výsledky a také bude prezentována fotodokumentace prováděných prací. V závěru semináře bude prostor pro dotazy účastníků.

17. 6. 2021

15:00 17:00
online

CKP 18 Lipník: Kroužek pro žáky spolupracující ZŠ IV.

Pokročilejší aktivity v Arduino

17. 6. 2021

14:00 16:00
Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou

CKP07 workshop Elektrotechnika

Dovednosti z oboru eletrotechnika - mechatronika. Zapojení jednoduchých prvků automatizace, programování průmyslového počítače.

17. 6. 2021

13:25 15:30
SOŠp a SOUs Prostějov

CKP08 - Workshop - Jak to vidí roboti

17. 6. 2021

11:00 13:00
ZŠ Hustopeče

CKP08 - Workshop - Jak to vidí roboti

17. 6. 2021

09:00 11:00
ZŠ Hustopeče

KMK13 workshop 3D tisk pro začátečníky

Workshop 3D tisk pro úplné začátečníky je určen lidem, kteří s 3D tiskem nemají zkušenosti, pro všechny nezkušené nadšence 3D tisku, pro ty, kteří uvažují o nákupu 3D tiskárny, nebo pro ty, kteří se potřebují naučit pracovat s 3D tiskem pro svojí práci.

16. 6. 2021

13:00 17:00
ART ECON – Střední škola, s.r.o., Prostějov

KMK ČG 01 Seminář - Využití digitálních zdrajů

Seminář zaměřený na novinky ve čtenářské gramotnosti - Využití digitálních zdrojů národních institucí ve vzdělávání

16. 6. 2021

13:00 15:00
Online

CKP 08 - Workshop - Truhlářské práce

Výroba jednoduchého dřevěného podnosu

16. 6. 2021

08:00 10:00
SŠ řezbářská Tovačov