Kalendář akcí

Zveme Vás na:

3. 12. 2021

09:00 12:00

KMK09 - Odborná stáž pedagogických pracovníků

Odborná stáž pro pedagogy elektrotechniky.
Místo konání: SIEMENS, s.r.o. Mohelnice. Pro registraci kontaktujte Ing. Josefa Peškara, mail: peskar@spsemoh.cz do 30. 11. 2021

6. 12. 2021

15:30 18:30

KMK 16 Seminář - DEMENCE JAKO SOUČÁST ŽIVOTA ČLOVĚKA I JEHO OKOLÍ “

Žít s demencí se dá lépe, než si častěji představujeme. Jde o to, jak moc my, kteří pracujeme v pomáhajících profesích, dokážeme člověku pomoci - jak dokážeme poznat, že se něco děje a na situaci reagovat. Jak dokážeme komunikovat s ním samotným, ale také s jeho blízkými.
Místo konání: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yzg0NzEwZjQtNWY1NC00MDNkLTkxNGMtYmRhM2Y2Zjg3ZjVh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252285c3b5f0-010e-46f3-96b8-921ce648cc15%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522618c5946-bd4c-4779-ab8e-047a5823bf30%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=51db671d-3fcf-4b01-82af-2023705cb044&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

7. 12. 2021

13:00 15:00

CKP11 Workshop pro podporu kariérových poradců ZŠ

Představení činnosti CKP potravinářství a gastronomie a vyučovaných oborů na SOŠ Prostějov a spolupracujících SŠ v Olomouci, Litovli a Přerově.
Místo konání: SOŠ Prostějov, Ing. Zámostná, reditel@sosprostejov.cz

Archiv údálosti

21. 5. 2021

08:00 10:00

CKP 08 - Workshop - Hrajeme si se dřevem

pro žákyZŠ
Místo konání: ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice

20. 5. 2021

14:30 16:30

KMK 06 Seminář Péče o obráběcí nástroje - jejich údržba a použití v praxi.

Odkaz: meet.google.com/ygt-jzvr-nvc Seminář je zaměřen na správné a hospodárné používání obráběcích nástrojů, prodloužení jejich životnosti, a tím i snížení nákladů na výrobu.
Místo konání: SPŠ Jeseník

20. 5. 2021

14:30 16:30

KMK ICT 03 Pracovní jednání s MOV

Pracovní jednání s vymezenou tématikou MOV
Místo konání: Online

20. 5. 2021

13:30 15:30

KMK 09 - Seminář - Moderní měřící systémy I

Seminář bude zaměřen na technický popis měřícího pracoviště firmy Diametral. Hlavní část semináře bude věnována popisu a využití dílčích bloků (zdroje, multimetr, dekády, generátor a osciloskop). Informace využijí učitelé i studenti k přípravě na pracovní činnosti spojené s tématikou praktické elektrotechniky a elektrotechnických měření. Odborná teoretická část bude doplňována praktickými ukázkami a zkušenostmi z výuky.
Místo konání: online kurz

19. 5. 2021

08:00 10:00

CKP 08 - Workshop - Umíme to s kovem (měď a plast)

pro žáky ZŠ
Místo konání: ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice

18. 5. 2021

13:00 15:00

KA3_KMK 12 - Seminář na téma: Historie vinohradnictví a vinařství na území ČR

SEMINÁŘ JE ZAMĚŘENÝ NA HISTORII VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ČR, KTERÝ BUDE PREZENTOVAT ODBORNÍK Z PRAXE ING. MARIE PROCHÁZKOVÁ ZE STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB JESENÍK.
Místo konání: Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník - online

12. 5. 2021

13:00 15:00

CKP11 Workshop Kožedělná tvorba

Kožedělný materiál - vlastnosti a použití, drobné výrobky kožené galanterie - ukázky a postup výroby, vlastní tvorba žáků, kalkulace spotřeby materiálu a ceny výrobku.
Místo konání: SOŠ Prostějov

12. 5. 2021

09:00 12:00

KMK 15 Seminář - Biofarma Branná a podmínky ekologického hospodaření

Seznámit učitele odborných předmětů s podmínkami a provozem ekologické farmy. Praktické zkušenosti z provozu farmy v reálném prostředí.
Místo konání: SEMINÁŘ PROBĚHNE NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE V ŠUMPERKU, ZEMĚDĚLSKÁ 2115/3, 787 01 ŠUMPERK - PREZENČNĚ

6. 5. 2021

15:00 17:00

Pracovní jednání KMK 10

Místo konání: online

5. 5. 2021

14:00 16:00

KA3 – Seminář se zaměřením na novinky – Technologie streamování

Seminář se zaměřením na novinky – Technologie streamování
Místo konání: ONLINE

5. 5. 2021

13:15 15:15

KMK 09 - Seminář - Inteligentní elektroinstalace LOXONE

Seminář bude zaměřen na Inteligentní elektroinstalace LOXONE, které jsou již běžnou součástí moderních staveb a chytrého bydlení. Účastníci budou moci nahlédnout do showroomu, seznámí se s praktickou ukázkou funkcí systému a dalšími zajímavostmi spojenými s realizací této elektroinstalace v domácnostech a komerčních prostorech všeho druhu.
Místo konání: on line: https://zoom.us/j/98936070083

5. 5. 2021

13:00 15:00

CKP08 - Projektový den pedagogů SŠ a ZŠ - Umíme to s kovem, Hrajeme si se dřevem

Projektový den pedagogů SŠ a ZŠ jako součást přípravy na společně organizované workshopy práce.
Místo konání: online

5. 5. 2021

09:00 12:00

CKP 15 Workshop - Zvířata na farmě

Aktivita je určena pro žáky ZŠ JAK Předmostí pro 4. ročník. Žáci se seznámí se základními pravidly péče o hospodářská zvířata. V zahradnictví si projdou areál a zasadí si vlastní sazeničku, kterou si odnesou domů.
Místo konání: SŠZe Přerov

4. 5. 2021

14:00 16:00

CKP08 - Projektový den pedagogů SŠ a ZŠ - Chemie se nebojíme, Jak to vidí roboti, Zkoumáme technické materiály.

Projektový den pedagogů SŠ a ZŠ jako součást přípravy na společně organizované workshopy práce.
Místo konání: online

4. 5. 2021

09:00 12:00

CKP15-Zvířata na farmě

Workshop věnovaný žákům ZŠ Za Mlýnem. Děti získají zkušenosti v péči o hospodářská zvířata. V zahradnictví si projdou areál a zasadí si vlastní sazeničku, kterou si odnesou domů.
Místo konání: SŠZe Přerov