IKAPOK II

Probíhající události

Zveme Vás na:

Seminář - Mobilní digitální učebna ve výuce

Příklady dobré praxe využití mobilní digitální učebny ve výuce. Metodiky, příklady využití Chromebook, Microsoft a Apple zařízení, včetně poznámek pro správce školní sítě.

30. 5. 2022

14:00 18:00
online (TEAMS) -

KMK10 Metodický den oborové didaktiky

Metodický den oborové didaktiky KMK ACH 10

1. 6. 2022

09:00 13:00
Střední průmyslová škola Hranice

Platforma KMK 04 automobilové techniky A KMK 14 bezpečnost a ochrana osob a majetku

Platforma bude zaměřena na představení činností, sdílení a výměnu zkušeností mezi KMK 04 a KMK 14. KMK 04 - Představení vozidla Nissan Leaf II – nabíjení, životní cyklus vozidla, bezpečnost, praktická jízda s uvedeným vozidlem. KMK 14 - seznámení s možnostmi využití přenosných hasících přístrojů, s hašením elektrických prvků a s postupem při hašení vozidel. Dle možností bude vše doplněno praktickými ukázkami.

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384

KMK01 Platforma k rozvoji gramotností

Platforma k rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK02 Platforma k rozvoji gramotností

Platforma k rozvoji matematické, čtenářské a digitální gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK03 Platforma k rozvoji gramotností

PLatforma k rozvoji digiální, čtenářské a matematické gramotnosti

6. 6. 2022

09:00 12:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

KMK 16 - Seminář pro pedagogy „Specifika péče na transplantačních jednotkách na hematoonkologických pracovištích v ČR a v zahraničí“

Cílem semináře je seznámit pedagogy se specifiky péče na transplantačních jednotkách v ČR (konkrétně Olomouc, Plzeň) a v zahraničí (Švýcarsko). Informace jsou vhodné k rozšíření učiva.

6. 6. 2022

13:00 15:00
SZŠ Prostějov

KMK 09 - Seminář - Ochrana před přepětím

Seminář bude zaměřen na ochranu před přepětím v sítích nízkého napětí, na ochranu pro datové, signálové a telekomunikační linky a ochranu fotovoltaických zdrojů.

9. 6. 2022

11:00 14:00
Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4, Olomouc 779 00

Archiv událostí

CKP08 - Workshop - Umíme to s kovem (měď a plast)

15. 6. 2021

10:00 12:00
ZŠ Struhlovsko

CKP08 - Workshop - Hasiči jsou všestranní

15. 6. 2021

08:30 11:30
ZŠ Hustopeče

CKP07 Projektový den pro žáky ZŠ

Praktické činnosti na dílnách - klempíř, dřevo, zámečník. Práce s výkresy, zhotovení jednoduchých výrobků.

15. 6. 2021

08:00 12:00
SŠP Olomouc

KMK13 seminář Výuka současného umění a vizuální kultura

Cílem semináře je seznámit pedagogy s inovativními způsoby výuky dějin umění a možnostmi, jak zprostředkovat současné umění skrze tematická zadání v praktických výtvarných disciplínách. Seminář proběhne online.

14. 6. 2021

13:00 16:00
online

CKP08 - Workshop - Chemie se nebojíme

14. 6. 2021

08:00 10:00
ZŠ Šromotovo Hranice

CKP08 - Workshop - Chemie se nebojíme

14. 6. 2021

08:00 10:00
ZŠ Šromotovo Hranice

CKP08 - Workshop - Umíme to s kovem (CNC)

14. 6. 2021

08:00 10:00
ZŠ Šromotovo Hranice

Seminář Využití digitálních zdrojů národních institucí ve vzdělávání

Seminář na podporu čtenářské gramotnosti Využití digitálních zdrojů národních institucí ve vzdělávání

13. 6. – 16. 6. 2021

13:00 15:00
ONLINE

CKP 08 - Workshop - Umíme to s kovem (měď a plast)

11. 6. 2021

12:00 14:00
ZŠ Hustopeče

CKP 08 - Workshop - Umíme to s kovem (CNC)

11. 6. 2021

12:00 14:00
ZŠ Hustopeče

CKP 08 - Workshop - Umíme to s kovem (měď a plast)

11. 6. 2021

10:00 12:00
ZŠ Hustopeče

CKP 08 - Workshop - Umíme to s kovem (CNC)

11. 6. 2021

10:00 12:00
ZŠ Hustopeče

KMK ICT - Pracovní jednání

Pracovní jednání KMK ICT 03

9. 6. 2021

15:00 17:00
Online

CKP11 workshop Kosmetické služby a fotografování

Praktické ukázky denního líčení, kosmetické přípravky, technika práce s fotoaparátem.

9. 6. 2021

14:00 16:00
SŠGS Přerov

CKP 08 - Workshop - Umíme to s kovem (obrábění)

9. 6. 2021

10:00 12:00
ZŠ Struhlovsko