IKAPOK II

Vakuum v praxi

Vakuum v praxi

IKAP2

9. 5. 2023

Krajský metodický kabinet 05 Strojírenství dne 24. 3. 2023 uspořádal pro pedagogy SŠ workshop na téma Vakuum v praxi na SPŠ strojírenské v Olomouci. 


Lektoři z firmy Edwards s. r. o. představili přítomným nejprve společnost, její zaměření a historii.  V teoretické části workshopu se lektor v podrobné prezentaci zabýval vysvětlením principů vytváření a měření vakua a využitím vakua v různých technických aplikacích a výrobních postupech. V praktické části workshopu seznámil lektor přítomné s několika přinesenými vzorky zařízení ze sortimentu firmy Edwards s. r. o. a popsal jejich technické možnosti a využití. Pedagogové měli možnost si vše prohlédnout a prozkoumat. Následovala zajímavá diskuse a byly zodpovězeny všechny dotazy.


Ing. Boris Šmárik

Krajský metodický kabinet 05 Strojírenství