IKAPOK II

Ve dnech 17.-19.5 proběhla Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje

Ve dnech 17.-19.5 proběhla Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje

Krajské centrum kariérového poradenství

22. 5. 2023

Ve dnech 17.-19.5 proběhla Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje, v rámci které 18.5. Krajské centrum kariérového poradenství ve středním odborném vzdělávání připravilo pro účastníky zajímavý program. Na úvod Mgr. Michaela Albrechtová pohovořila o kariérovém poradenství v Norsku. Dále PhDr. Sylvie Navarová přiblížila publiku možnosti diagnostiky v kariérovém poradenství a jejího využití při přípravě studentů na pracovní pohovory. A na závěr Mgr. Helena Wiesenbergová mluvila o postupech předcházení konfliktů a zvládání obtížných situací v komunikaci. Všechny příspěvky doprovázely názorné ukázky a zajímavá diskuse s publikem.