IKAPOK II

Veřejné zakázky

Nákup 3D skeneru

Datum uveřejnění: 31 .5. 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je 3D skener včetně příslušenství určený pro výuku strojírenství na střední odborné škole – kontrola kvality a reverzní inženýrství. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Nákup CNC strojů a zařízení III

Datum uveřejnění: 3 .2. 2022

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do dvou (2) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky: Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. CNC revolverový soustruh s inovovanou konstrukcí + základní sada nástrojů II. Frézka na prototypovou výrobu plošných spojů + odsávání + základní sada nástrojů

Pozvánka k předběžné tržní konzultaci - dodávka CNC strojů a zařízení

Datum uveřejnění: 12 .1. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci konané v rámci přípravy zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky, kterou má zadavatel v plánu zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Zadavatel plánuje výše uvedenou veřejnou zakázku rozdělit na 3 části a umožnit dodavatelům podat nabídku na jednu, dvě nebo na všechny tři části veřejné zakázky. Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. CNC revolverový soustruh s inovovanou konstrukcí II. Systém pro prototypovou výrobu plošných spojů III. Frézka na prototypovou výrobu plošných spojů Bližší informace o plánované veřejné zakázce naleznete v přiložených dokumentech

Pneumatické výukové pracoviště

Datum uveřejnění: 3 .12. 2021

Dodávka, montáž a instalace 2 ks pneumatického výukového pracoviště. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace

Nákup CNC strojů a zařízení II

Datum uveřejnění: 3 .12. 2021

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do čtyřech (4) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky: Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. CNC revolverový soustruh s inovovanou konstrukcí II. CNC frézka III. Systém pro prototypovou výrobu plošných spojů IV. Frézka na prototypovou výrobu plošných spojů

Řidičský trenažér

Datum uveřejnění: 23 .11. 2021

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace 1ks řidičského trenažéru, a to včetně dopravy a předvedení funkčnosti. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky a podmínky jejího plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Nákup IT vybavení a SW

Datum uveřejnění: 18 .10. 2021

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do sedmi (7) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky (kromě části VII. – režim dle § 18 odst. 3 ZZVZ): Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. Tiskárny II. Dataprojektory III. PC, monitory a další příslušenství IV. Učebna virtuální reality V. Multimediální učebna VI. Program pro kariérové poradce VII. Nákup software

Nákup CNC strojů a zařízení

Datum uveřejnění: 14 .10. 2021

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do tří (3) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky: Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. Laserová gravírka II. CNC revolverový soustruh s inovovanou konstrukcí a CNC frézka III. Systém pro prototypovou výrobu plošných spojů a Frézka na prototypovou výrobu plošných spojů

Širokozáběrová závlaha s vlastní čerpací stanicí

Datum uveřejnění: 5 .10. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je řešení závlahového systému školních pozemků SŠZe Přerov. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy), v dokumentaci pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací"), jež tvoří přílohy této výzvy k podání nabídek.

Výroba webinářů – výukových videí

Datum uveřejnění: 30 .9. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba audiovizuálních vzdělávacích videí či webinářů, včetně grafického layoutu. Předmět plnění je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy).

Zařízení a vybavení pro výuku robotiky a mechatroniky

Datum uveřejnění: 13 .9. 2021

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do tří níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky: Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. Pracoviště PLC II. Pneumatické výukové pracoviště III. Robotická buňka

Nákup polytechnických sad a stavebnic

Datum uveřejnění: 13 .9. 2021

Předmětem plněni této veřejné zakázky je dodávka následujících polytechnických sad a stavebnic, a to včetně jejich dopravy: - Stavebnice pro výuku robotiky – 9 ks - Rozšiřující sada k základní stavebnici pro výuku robotiky – 8 ks - Sada rozšiřujících komponent k základní robotické stavebnici na konstrukci robota pro robotický fotbal – 1 ks - Bezdrátová čidla k realizaci experimentů – 1 ks - Sada pro energetické experimenty – 6 ks - Stavebnice umožňující rozvoj algoritmického způsobu myšlení – 1 ks - Sada biologie – 1 ks - Sada chemie – 2 ks - 5 ks Stavebnice pro výuku robotiky (soubor) – 29 ks souborů - 1 ks Stavebnice pro výuku robotiky + 1 ks Bezdrátová čidla k realizaci experimentů (soubor) – 7 ks souborů - 1 ks Stavebnice pro výuku robotiky + 1 ks Sada biologie (soubor) – 22 ks souborů - 1 ks Stavebnice pro výuku robotiky + 1 ks Stavebnice umožňující rozvoj algoritmického způsobu myšlení (soubor) – 8 ks souborů - 1 ks Stavebnice pro výuku robotiky + 1 ks Sada fyzika (soubor) – 3 ks souborů - 1 ks Stavebnice pro výuku robotiky + 1 ks Sada chemie (soubor) – 5 ks souborů Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky a podmínky jejího plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nákup automobilových strojů a zařízení

Datum uveřejnění: 13 .9. 2021

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do dvou (2) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, nebo obě části veřejné zakázky: Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. Automobilové stroje a zařízení II. Řidičský trenažér Předmětem části I. – „Automobilové stroje a zařízení“ je dodávka následujících automobilových strojů a zařízení, a to včetně jejich dopravy, instalace a předvedení funkčnosti: - Přístroj pro měření geometrie kol 3D – 1ks - Automobilový diagnostický tester – 1ks - Vyvažovačka kol – 1ks - Montovačka pneumatik – 1ks - Montážní stroj bez montážní páky – 1ks - Diagnostické zařízení pro měření vibrací, ovality a vyvažování kol osobních vozidel – 1ks - Plnička pro nové chladivo – 1ks - Plnička pro staré chladivo – 1ks - Elektromechanický zvedák s přejezdem – 1ks. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky a podmínky jejího plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Předmětem části II. – „Řidičský trenažér“ je dodávka a instalace 1ks řidičského trenažéru, a to včetně dopravy a předvedení funkčnosti. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky a podmínky jejího plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

Zajištění občerstvení

Datum uveřejnění: 7 .9. 2021

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání občerstvení na semináře, workshopy a setkaní (dále také jen „události“) v rámci celého trvaní projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II). Zadavatel poptává dodávku do celkem čtyř oblastí, na základě čehož je veřejná zakázka rozdělena do čtyř částí: 1. část: Dodání občerstvení: pro Olomoucko – Prostějovsko – Litovelsko – Šternbersko 2. část: Dodání občerstvení: pro Přerovsko – Hranicko 3. část: Dodání občerstvení: pro Uničovsko – Mohelnicko – Zábřežsko – Šumpersko 4. část: Dodání občerstvení: pro Jesenicko

Nákup nábytku II

Datum uveřejnění: 6 .8. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy). Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v některých případech se jedná o nábytek určený do konkrétních prostor, a je proto nutné v těchto případech dodat nábytek přesně na míru. Podrobnosti v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy)

Elektro-laboratoř

Datum uveřejnění: 2 .8. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení elektro laboratoře. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Pořízení vybavení pro výuku CHE a BI

Datum uveřejnění: 2 .8. 2021

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části: Část 1 – Vybavení pro výuku biologie Část 2 – Vybavení pro výuku chemie Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro biologickou a chemickou učebnu jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy). Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Pořízení vybavení zdravotních učeben

Datum uveřejnění: 28 .7. 2021

Část 1 – Zdravotnické modely Část 2 – Zdravotnické zařízení 2.2 Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele ve výběrovém řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. 2.3 Pokud tato výzva nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení této výzvy pro každou část veřejné zakázky. 2.4 Pokud tato výzva nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.

Nákup fotografického vybavení

Datum uveřejnění: 28 .7. 2021

- Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografického vybavení jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy). - Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Mechanický secí stroj s řídícím systémem II

Datum uveřejnění: 14 .7. 2021

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je mechanický secí stroj s řídícím systémem. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Nákup nábytku

Datum uveřejnění: 8 .7. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy). Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v některých případech se jedná o nábytek určený do konkrétních prostor, a je proto nutné v těchto případech dodat nábytek přesně na míru. Podrobnosti v příloze této výzvy (Příloha č. 6 této výzvy).

Vybavení pro gastro učebny II.

Datum uveřejnění: 24 .6. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastronomického zařízení a vybavení pro gastro učebnu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy). Gastronomické zařízení a vybavení bude instalováno v místě plnění dle technického nákresu (Příloha č. 5 této výzvy)

Mechanický secí stroj s řídícím systémem

Datum uveřejnění: 11 .6. 2021

Mechanický secí stroj s řídícím systémem

Vybavení pro gastro učebny

Datum uveřejnění: 7 .6. 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastronomického zařízení a vybavení pro gastro učebnu.