IKAPOK II

Veřejné zakázky

Software – výukové systémy

Datum uveřejnění: 3 .4. 2023

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka výukového software pro obory zedník, elektro a svařování - Předmět plnění části 1 veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 5 této výzvy). Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka výukového software pro různé předměty výuky - Předmět plnění části 2 veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 4 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 6 této výzvy).

Zouvačka pneumatik

Datum uveřejnění: 20 .3. 2023

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zouvačky pneumatik. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Plničky klimatizací

Datum uveřejnění: 20 .3. 2023

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plniček klimatizací na nová a stará chladiva pro SŠ Olomouckého kraje 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Zvedáky

Datum uveřejnění: 20 .3. 2023

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automobilových zvedáků nebo automobilního zařízení pro výuku automechaniků. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Robotická ramena

Datum uveřejnění: 17 .3. 2023

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka robotických ramen. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Komponenty pro programovatelný logický automat PLC

Datum uveřejnění: 17 .3. 2023

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponentů pro programovatelný logický automat PLC. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Nákup polytechnických sad a stavebnic II

Datum uveřejnění: 16 .3. 2023

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části: Část 1 – Sady a stavebnice Část 2 – Technická výuková pomůcka pro podporu kreativity, zručnosti a sociálních dovedností žáků základní školy

Nákup HW a SW

Datum uveřejnění: 28 .2. 2023

2.1 Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části: Část 1 – Tiskárny Část 2 – PC a monitory Část 3 – Software Část 4 – Spotřební materiál 2.2 Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele ve výběrovém řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, nebo jen některé části veřejné zakázky. 2.3 Pokud tato výzva nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení této výzvy pro každou část veřejné zakázky. 2.4 Pokud tato výzva nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.

Nákup automobilových strojů a zařízení III

Datum uveřejnění: 13 .2. 2023

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automobilových strojů a zařízení.

Pořízení vybavení pro výuku CHE a BI IV

Datum uveřejnění: 13 .2. 2023

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro chemickou a biologickou učebnu jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 4 této výzvy). 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Pořízení dílenského vybavení II

Datum uveřejnění: 30 .1. 2023

Rozdělení veřejné zakázky na části Část 1 – Vybavení dílny Část 2 – Vybavení pro práci se dřevem Část 3 – Elektrické tabulové nůžky Předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Zařízení a vybavení pro výuku robotiky a mechatroniky III

Datum uveřejnění: 25 .1. 2023

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na tři části. Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky jsou elektromagnetické prvky pro PLC. Předmětem plnění části 2 jsou startovací sada pro PLC a rozšiřující sada pro PLC. Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je robotické rameno. Podrobnosti stanoví výzva k podání nabídek.

Pořízení dílenského vybavení

Datum uveřejnění: 16 .1. 2023

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dílenského vybavení. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Pořízení vybavení pro výuku CHE a BI III

Datum uveřejnění: 28 .12. 2022

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro chemickou a biologickou učebnu jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 4 této výzvy). 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Vybavení pro gastro učebny IV

Datum uveřejnění: 20 .12. 2022

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastronomického zařízení a vybavení pro gastro učebnu. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

CNC stroje II

Datum uveřejnění: 14 .12. 2022

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části. Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je laserový plotr. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je CNC frézka s rotační osou. Podrobnosti stanoví výzva k podání nabídek.

Zařízení a vybavení pro výuku robotiky a mechatroniky II

Datum uveřejnění: 14 .12. 2022

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě části. Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky jsou elektromagnetické prvky pro PLC, startovací sada pro PLC a rozšiřující sada pro PLC. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je robotické rameno. Podrobnosti stanoví výzva k podání nabídek.

Pořízení vybavení pro výuku CHE a BI II

Datum uveřejnění: 8 .12. 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro chemickou a biologickou učebnu jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 4 této výzvy).

Nákup zemědělských strojů a zařízení II

Datum uveřejnění: 8 .12. 2022

Rozdělení veřejné zakázky na části 2.1 Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části: Část 1 – Čelní nakladač Část 2 – Diagnostika zemědělských strojů 2.2 Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele ve výběrovém řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. 2.3 Pokud tato výzva nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení této výzvy pro každou část veřejné zakázky. 2.4 Pokud tato výzva nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.

Nákup automobilových strojů a zařízení II

Datum uveřejnění: 6 .12. 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automobilových strojů a zařízení.

CNC stroje

Datum uveřejnění: 29 .11. 2022

Předmět plnění veřejné zakázky Část 1 – Laserový plotr Předmět plnění části 1 veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy). Část 2 – CNC frézka Předmět plnění části 2 veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 5 této výzvy).

Vybavení pro gastro učebny III.

Datum uveřejnění: 24 .11. 2022

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastronomického zařízení a vybavení pro gastro učebnu. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Nákup foto a video vybavení

Datum uveřejnění: 21 .11. 2022

Rozdělení veřejné zakázky na části Část 1 – Fotografické vybavení Část 2 – Video vybavení

Nákup nábytku III.

Datum uveřejnění: 18 .11. 2022

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 4 této výzvy). Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v některých případech se jedná o nábytek určený do konkrétních prostor, a je proto nutné v těchto případech dodat nábytek přesně na míru. Podrobnosti v příloze této výzvy (Příloha č. 4 této výzvy).

Pořízení vybavení zdravotních učeben II.

Datum uveřejnění: 18 .11. 2022

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části: Část 1 – Zdravotnické pomůcky Část 2 – Zdravotnické zařízení