IKAPOK II

Veřejné zakázky

Pořízení dílenského vybavení II

Datum uveřejnění: 30 .1. 2023

Rozdělení veřejné zakázky na části Část 1 – Vybavení dílny Část 2 – Vybavení pro práci se dřevem Část 3 – Elektrické tabulové nůžky Předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Zařízení a vybavení pro výuku robotiky a mechatroniky III

Datum uveřejnění: 25 .1. 2023

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na tři části. Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky jsou elektromagnetické prvky pro PLC. Předmětem plnění části 2 jsou startovací sada pro PLC a rozšiřující sada pro PLC. Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je robotické rameno. Podrobnosti stanoví výzva k podání nabídek.

Pořízení dílenského vybavení

Datum uveřejnění: 16 .1. 2023

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dílenského vybavení. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Pořízení vybavení pro výuku CHE a BI III

Datum uveřejnění: 28 .12. 2022

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro chemickou a biologickou učebnu jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 4 této výzvy). 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Vybavení pro gastro učebny IV

Datum uveřejnění: 20 .12. 2022

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastronomického zařízení a vybavení pro gastro učebnu. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

CNC stroje II

Datum uveřejnění: 14 .12. 2022

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části. Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je laserový plotr. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je CNC frézka s rotační osou. Podrobnosti stanoví výzva k podání nabídek.

Zařízení a vybavení pro výuku robotiky a mechatroniky II

Datum uveřejnění: 14 .12. 2022

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě části. Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky jsou elektromagnetické prvky pro PLC, startovací sada pro PLC a rozšiřující sada pro PLC. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je robotické rameno. Podrobnosti stanoví výzva k podání nabídek.

Pořízení vybavení pro výuku CHE a BI II

Datum uveřejnění: 8 .12. 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro chemickou a biologickou učebnu jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 4 této výzvy).

Nákup zemědělských strojů a zařízení II

Datum uveřejnění: 8 .12. 2022

Rozdělení veřejné zakázky na části 2.1 Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části: Část 1 – Čelní nakladač Část 2 – Diagnostika zemědělských strojů 2.2 Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele ve výběrovém řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. 2.3 Pokud tato výzva nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení této výzvy pro každou část veřejné zakázky. 2.4 Pokud tato výzva nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.

Nákup automobilových strojů a zařízení II

Datum uveřejnění: 6 .12. 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automobilových strojů a zařízení.

CNC stroje

Datum uveřejnění: 29 .11. 2022

Předmět plnění veřejné zakázky Část 1 – Laserový plotr Předmět plnění části 1 veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy). Část 2 – CNC frézka Předmět plnění části 2 veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 5 této výzvy).

Vybavení pro gastro učebny III.

Datum uveřejnění: 24 .11. 2022

Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastronomického zařízení a vybavení pro gastro učebnu. 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Nákup foto a video vybavení

Datum uveřejnění: 21 .11. 2022

Rozdělení veřejné zakázky na části Část 1 – Fotografické vybavení Část 2 – Video vybavení

Nákup nábytku III.

Datum uveřejnění: 18 .11. 2022

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku jednotlivým subjektům uvedeným v příloze této výzvy (Příloha č. 4 této výzvy). Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v některých případech se jedná o nábytek určený do konkrétních prostor, a je proto nutné v těchto případech dodat nábytek přesně na míru. Podrobnosti v příloze této výzvy (Příloha č. 4 této výzvy).

Pořízení vybavení zdravotních učeben II.

Datum uveřejnění: 18 .11. 2022

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části: Část 1 – Zdravotnické pomůcky Část 2 – Zdravotnické zařízení

Nákup zemědělských strojů a zařízení

Datum uveřejnění: 18 .11. 2022

Rozdělení veřejné zakázky na části: Část 1 – Čelní nakladač Část 2 – Pneumatické secí zařízení Část 3 – Diagnostika zemědělských strojů Část 4 – Hydraulický limiter Část 5 – Pracovní plošina pro nakladač

Nákup 3D skeneru II

Datum uveřejnění: 19 .9. 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je 3D skener včetně příslušenství určený pro výuku strojírenství na střední odborné škole – kontrola kvality a reverzní inženýrství. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Nákup 3D skeneru

Datum uveřejnění: 31 .5. 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je 3D skener včetně příslušenství určený pro výuku strojírenství na střední odborné škole – kontrola kvality a reverzní inženýrství. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 této výzvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 této výzvy).

Nákup CNC strojů a zařízení III

Datum uveřejnění: 3 .2. 2022

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do dvou (2) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky: Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. CNC revolverový soustruh s inovovanou konstrukcí + základní sada nástrojů II. Frézka na prototypovou výrobu plošných spojů + odsávání + základní sada nástrojů

Pozvánka k předběžné tržní konzultaci - dodávka CNC strojů a zařízení

Datum uveřejnění: 12 .1. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci konané v rámci přípravy zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky, kterou má zadavatel v plánu zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Zadavatel plánuje výše uvedenou veřejnou zakázku rozdělit na 3 části a umožnit dodavatelům podat nabídku na jednu, dvě nebo na všechny tři části veřejné zakázky. Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. CNC revolverový soustruh s inovovanou konstrukcí II. Systém pro prototypovou výrobu plošných spojů III. Frézka na prototypovou výrobu plošných spojů Bližší informace o plánované veřejné zakázce naleznete v přiložených dokumentech

Pneumatické výukové pracoviště

Datum uveřejnění: 3 .12. 2021

Dodávka, montáž a instalace 2 ks pneumatického výukového pracoviště. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace

Nákup CNC strojů a zařízení II

Datum uveřejnění: 3 .12. 2021

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do čtyřech (4) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky: Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. CNC revolverový soustruh s inovovanou konstrukcí II. CNC frézka III. Systém pro prototypovou výrobu plošných spojů IV. Frézka na prototypovou výrobu plošných spojů

Řidičský trenažér

Datum uveřejnění: 23 .11. 2021

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace 1ks řidičského trenažéru, a to včetně dopravy a předvedení funkčnosti. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky a podmínky jejího plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Nákup IT vybavení a SW

Datum uveřejnění: 18 .10. 2021

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do sedmi (7) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky (kromě části VII. – režim dle § 18 odst. 3 ZZVZ): Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. Tiskárny II. Dataprojektory III. PC, monitory a další příslušenství IV. Učebna virtuální reality V. Multimediální učebna VI. Program pro kariérové poradce VII. Nákup software

Nákup CNC strojů a zařízení

Datum uveřejnění: 14 .10. 2021

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do tří (3) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky: Rozdělení zakázky na části: Část Název části I. Laserová gravírka II. CNC revolverový soustruh s inovovanou konstrukcí a CNC frézka III. Systém pro prototypovou výrobu plošných spojů a Frézka na prototypovou výrobu plošných spojů