IKAPOK II

Vinná réva - symbol míru, klidu, pohostinnosti, rozjímáním nad tokem života

Vinná réva - symbol míru, klidu, pohostinnosti, rozjímáním nad tokem života
19. 11. 2021

Dne 26. 10. 2021 se v rámci kabinetu KMK ZCH 12 konal online seminář „Založení vinohradu“ prezentovaný odborníkem z praxe Ing. Marií Procházkovou. Seminář volně navazoval na seminář „Historie vinohradnictví“. Účastnící byli seznámeni s pěstitelskými metodami, biologickými principy tvarování a řezu vinné révy. Ing. Procházková upozornila na praktické pěstování, vytváření vodivých cest vinné révy a plodonosných korun vinné révy. Prakticky znázornila přítomným techniku řezu vinné révy a vinohradnické konstrukce. Závěrem upozornila na plán ochrany révy podle fenofází růstu. Účastníci hodnotili výkon Ing. Procházkové velmi kladně. Ta jim jako poděkování za účast nastínila možnost pěstování vinné révy i v našich klimatických podmínkách, a to pěstování vinné révy ve skleníku.  


V Jeseníku dne 3. 11. 2021


Ing. Blahoslav Červík, KMK 12 zemědělství a chovatelství

SŠ gastronomie, farmářství a služeb Jeseník