IKAPOK II

Workshop Hrátky v laboratoři fyziky se strojaři

Workshop Hrátky v laboratoři fyziky se strojaři
15. 6. 2022

Dne 13. 5. 2022 proběhl na Sigmundově střední škole strojírenské, Lutín, která je členem Centra kolegiální podpory 05 Strojírenství, workshop pro žáky ZŠ a MŠ Lutín s názvem Hrátky v laboratoři fyziky se strojaři. Workshop byl zaměřen na technické pokusy z oboru fyziky a dalších technických oborů a na děje ovlivněné tlakem. Součástí workshopu byly především praktické ukázky. 

Žáci byli rozděleni do dvou týmů. První tým se věnoval pokusům a práci s vývěvou. Druhý tým se věnoval fyzikálním pokusům, se kterými se mohou žáci setkat v běžném životě. 

Během workshopu bylo u žáků rozvíjeno jejich myšlení a nadání k polytechnickým oborům, měli velký zájem pracovat s vývěvou a průběh následných fyzikálních pokusů je až ohromoval.

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín