IKAPOK II

Workshop – Metodický den oborové didaktiky KMK 15 – Ekologického zemědělství - „Určování pH půdy“

Workshop – Metodický den oborové didaktiky KMK 15 – Ekologického zemědělství -  „Určování pH půdy“
5. 11. 2021

Dne 2.11. 2021 na SLŠ v Hranicích proběhl Workshop – Metodický den oborové didaktiky, který byl zaměřen na laboratorní cvičení z chemie s názvem „Určování pH půdy“. Byly připraveny tři laboratorní úlohy, které provedly žáky základy této oblasti. 

První úloha byla postavena tak, aby si žáci vyzkoušeli definovat, zda jsou dané roztoky zásadité či kyselé (měli 4 vzorky a dvě indikační činidla). Poté si dané vzorky ohodnotili pomocí lakmusových papírků.


Ve druhé úloze měli stanovit jaké pH mají dva vzorky půdy ze školního polesí. První vzorek půdy byl tmavý, humusovitý, druhý jílovitý. Žáci měli za úkol filtrací získat roztok, který následně změřili přenosným pH metrem. 

Závěr této úlohy patřil tomu, aby si žáci uvědomili, že je potřeba přemýšlet i nad tím, z jaké do jaké půdy přesazujeme sazenice stromů. 


Třetí úloha byla na přiblížení této problematiky v běžném životě. Probraly se dvě situace – zvyšování pH v bazénech nebo vířivkách a pálení žáhy. Pro tuto úlohu si pan učitel připravil elektronické čidlo, které bylo připojeno k notebooku s patřičným softwarem. Žákům názorně předváděl, jakým způsobem se chová kyselejší voda po přidání prášku do bazénu a co dělá v překyseleném žaludku prášek na pálení žáhy. Díky moderní technice jsme mohli vidět i grafické znázornění změny pH ve vzorku – reakci neutralizace a poté ustálení na určité hodnotě pH.


Po této ukázkové hodině proběhla živá debata mezi zúčastněnými pedagogy. Dotazy mířily nejen na použité pomůcky (zejména využití šťávy z červeného zelí jako indikačního činidla a další běžně dostupné kuchyňské potřeby), ale také na způsoby komunikace se žáky v průběhu laboratorních cvičení. 


Všichni zúčastnění pedagogové si tento metodický den oborové didaktiky pochvalovali a odnášeli si nové poznatky o způsobu vedení laboratorních cvičení. 


Dne 3.11. 2021

Ing. Helena Drozdová

Koordinátor věcných aktivit na SŠ