IKAPOK II

Workshop – Metodický den oborové didaktiky KMK zdravotnictví na SZŠ Prostějov

Workshop – Metodický den oborové didaktiky KMK zdravotnictví na SZŠ Prostějov
5. 11. 2021

Skupina odborných vyučujících, pozvaných ze spolupracujících SZŠ (Olomouc, Hranice) a kmenové SZŠ Prostějov se sešla dne 26.10. 2021 na vzorové vyučovací hodině na téma: Sestra v proměnách času. Cílem workshopu metodického dne oborové didaktiky bylo poskytnout pedagogům inspiraci a možné náměty pro uchopení náročného tématu historie ošetřovatelství.

V úvodu Mgr. Frondlová přivítala přítomné vyučující i žáky a sdělila jim cíl metodického dne oborové didaktiky. Vyučovací hodina byla koncipována tak, že se jí účastnily tři odborné vyučující, každá převlečená v uniformě sester dané doby. První slovo měla Mgr. Frondlová, která si „zahrála“ roli sestry ze začátku 20. století. Pro naladění žáků byla použita melodie známé písničky našich prababiček „Roll Out The Barrells“. Mgr. Frondlová za pomocí názorných dobových fotografií žáky seznámila se vzděláváním, životem a náplní práce ošetřovatelek, dobovými ošetřovatelskými pomůckami a uniformami. Poté předala slovo Mgr. Chlupové, která nastoupila za znění znělky ze známého seriálu Nemocnice na kraji města a žáky seznámila s prací sestry v poválečném období. Žáci měli možnost porovnat posun ve vývoji zdravotnického školství, náplni sester i pomůckách a uniformách. Na třetí období (současnost) žáky naladila znělka ze známého současného seriálu ze zdravotnictví, Ordinace v růžové zahradě a svou roli sestry moderní roli zde sehrála Mgr. Hnízdilová.  Pro podporu aktivity žáků byl žákům zadán úkol, aby porovnali jednotlivá období ze života sester a s tím jim pomohla aplikace na online cvičení, vytvořená pomocí stránek www.learningapps.org. Žáci si s úkolem hravě poradili. Další aktivitou bylo, aby se znovu podívali na jednotlivé uniformy, ve kterých byly vyučující oblečeny a žáci odvozovali výhody a nevýhody uniforem jednotlivých historických období. 

Na závěr žáci zformulovali svůj postoj k těžké práci sester v minulost a vyzdvihli hodnotu odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků

V závěru hodiny byl žákům zadán domácí úkol (zpracování referátu na téma známých osobností českého ošetřovatelství) a naznačeno, že v další hodině se bude s tématem nadále pracovat a uvidí i některé z historických pomůcek naživo.

Metodický den oborové didaktiky proběhl v příjemné atmosféře. Přítomné odborné vyučující si vzájemně předaly nápady a možnosti použití dalších didaktických metod, které využívají na svých kmenových školách. Vyučující se shodly, že téma historie ošetřovatelství je velmi náročné a že je dobré mít možnost vzájemně se inspirovat. 


Dne 3.11.2021

Mgr. Zdeňka Frondlová

Metodik KMK zdravotnictví na SZŠ Prostějov