Workshop Metodický den oborové didaktiky – praktická výuka oboru Cukrář

Workshop Metodický den oborové didaktiky – praktická výuka oboru Cukrář
3. 11. 2021

Krajský metodický kabinet Potravinářství a gastronomie pořádal dne 11. 10. 2021 na SOŠ Prostějov pro odborné pedagogy workshop s ukázkou vedení praktické výuky. Bc. Lenka Svobodová realizovala ukázkovou hodinu s tématem přípravy dezertu Pavlova. Po ukončení výuky proběhla metodická část workshopu – analýza a diskuze nad vedením praktické výuky. Proběhla vzájemná diskuze nad vhodnými metodami vedení a hodnocení žáků na odborném výcviku. Pedagogové si také doporučili několik příkladů dobré praxe.