IKAPOK II

WORKSHOP NA CKP 16 - LABORANTEM NA ZKOUŠKU

WORKSHOP NA CKP 16 - LABORANTEM NA ZKOUŠKU

IKAP2

15. 5. 2023

12. května 2023 proběhl na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc workshop Laborantem na zkoušku. Účastnili se jej žáci ze Základní školy Olomouc, Demlova 18.

Pod dozorem pedagogů ze SZŠ měli možnost se seznámit s učebnou hematologie, kde si prakticky vyzkoušeli práci s mikroskopem, pozorování krvinek pod mikroskopem a morfologii krevních buněk. Dále pak navštívili učebnu pro laboratorní analýzu, ve které si zkusili kvantitativní rozbor vzorku pomocí volumetrie, práci s byretou a následně vyhodnocení výsledků.

Žáci se do praktických činností aktivně zapojovali a připravené činnosti je zaujali. Všichni byli s realizací aktivity velmi spokojeni.


Mgr. Ludmila Rážková

Koordinátor věcných aktivit na CKP 16

SZŠ a VOŠ zdravotnická škola EP Olomouc