IKAPOK II

Workshop pro pedagogy mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově

Workshop pro pedagogy mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově

Krajské centrum odborných praxí

14. 5. 2022

Dne 12. 5. 2022 se uskutečnil v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje II na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově čtvrtý ze série deseti workshopů „Metodické kabinety“ určený učitelům z mateřských škol Olomouckého kraje. Tématem workshopu bylo „Jaro“, jarní příroda, tradice a slavnosti (stavění máje, Den matek), zvířata na statku a význam jejich chovu pro člověka. Prožitkovým učením se pedagogové mateřských škol seznámili v přírodovědném koutku s využitím digitálního mikroskopu. Zkoumali vlastnosti materiálů, jako je peří, skořápky... Pracovali s včelkou Bee-bot, která je určena pro výuku algoritmizace a informatického myšlení dětí předškolního věku. Kabinet výtvarné výchovy připravil pro účastníky workshopu praktické vyzkoušení výtvarných technik pro tvorbu s mottem: Vítej, jaro! Ahoj, zvířátka! Výstupem jejich práce byly keramické kachle a záložka do knihy. V kabinetu hudební výchovy se účastníci zapojili do hudebních aktivit s jarní tematikou. Kabinet dramatické výchovy připravil praktické aktivity, práci s loutkou, aktivizující metody manipulace s totemovou loutkou, ozvučení loutky, vytváření situací a vztahů mezi postavami.

Výše uvedený výčet aktivit jen z části představuje obsahovou náplň workshopu šitého na míru pedagogům pracujícím s dětmi předškolního věku.

Celková koncepce workshopů vychází z požadavků aktuálního RVP PV, ale také z připravovaných změn RVP PV, které kladou důraz na větší a účelné zapojení prostředků a programů ICT do výukového procesu, což je také zdůrazněno ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.


Mgr. Romana Studýnková

koordinátorka věcných aktivit KCOP IKAP OK II

ředitelka GJB a SPgŠ v Přerově