IKAPOK II

Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově

Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
1. 12. 2021

Dne 30. 11. 2021 se uskutečnil v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje II na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově první ze série deseti workshopů „Metodické kabinety“, určený učitelům z MŠ Olomouckého kraje. Tématem prvního workshopu byl „Podzim“, a protože Mikuláš a Vánoce již klepou na dveře, částečně zasahoval i do tématu „Svátky“.

Workshop byl zaměřen na zprostředkování nových teoretických znalostí, a především praktických dovedností. Praktickou formou integroval výtvarnou, hudební a dramatickou složku rozvíjející tvořivost dětí. Nabízené aktivity byly představeny v souladu s moderními trendy využití digitálních technologií ve výuce a metod rozvoje informatického myšlení dětí předškolního věku. 

Celková koncepce workshopů vychází jednak z požadavků aktuálního RVP PV, ale také z připravovaných změn RVP PV, které kladou důraz na větší a účelné zapojení prostředků a programů ICT do výukového procesu, což je také zdůrazněno ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Cyklus workshopů „Metodické kabinety“ reaguje na poptávku pedagogů po vzdělávacích kurzech, které jim zpřístupní nové trendy a přístupy k výuce dětí, naučí je novým výtvarným, hudebním či dramatickým technikám, a to vše za podpory moderních digitálních technologií.


Mgr. Kateřina Herinková

vyučující na GJB a SPgŠ v Přerově

lektorka workshopu