IKAPOK II

Workshop Stavba hmatového chodníku.

Workshop Stavba hmatového chodníku.
15. 6. 2022

Dne 4. 5. 2022 proběhl na Základní škole Štěpánov, která je členem Centra kolegiální podpory 09 Elektrotechniky, workshop Stavba hmatového chodníku. Žáci devátých ročníků vyrobili na školní zahradě hmatový chodník pro žáky školy spolu s informační tabulí a informačním letákem do tříd
 1. stupně ZŠ.


V úvodu proběhlo rozdělení do pracovních skupin. První skupina vytvářela text a graficky zpracovala

stručnou, ale věcnou informační tabuli na téma Hmatový chodník. Druhá skupina vytvářela text a graficky zpracovala informační leták pro žáky 1. - 5. tříd. Další skupina navrhla a realizovala výrobu informační tabule. Žáci v dalších pracovních skupinách vyměřili prostor na školní zahradě a vytvořili záhony pro vsazení obrubníků, nachystali a zasadili obrubníky do vytvořených záhonů a připravili přírodniny a ostatní sypké materiály, které umístili do hmatového chodníku. Na závěr aktivity proběhlo představení hmatového chodníku žákům 1. stupně a školní družiny a pozvání k jeho využívání.


Workshop byl pro žáky velmi přínosný, vyzkoušeli si realizaci projektu od návrhu po jeho realizaci, prohloubili spolupráci a kooperaci týmů. Vyzkoušeli si vhodné postupy, práci s IT, pracovními nástroji a přírodními materiály. 


Základní škola Štěpánov