Čtenářská gramotnost

Inovativní přístupy ve vzdělávání

Popis události

Účastníci se seznámí s metodami kritického myšlení a metodami zvyšujícími čtenářskou gramotnost, hodnocení výuky, sebehodnocení žáků. Vybrané metody si účastníci sami vyzkouší, aby viděli, jaké výhody uváděné metody přinášejí, co rozvíjejí, s jakým úskalím se můžeme při aplikaci setkat. Struktura webináře bude odpovídat metodě rozložení E-U-R, vše bude propojeno různými formami formativního hodnocení. Hlavní pozornost bude věnována stanovení kritérií pro hodnocení, vrstevnickému hodnocení (metoda ocenění -doporučení), sebehodnocení (využití startérů) a popisnému hodnocení ze strany učitele.

Informace o události

Začátek (Od)
20. 9. 2023 16:00
Začátek (Do)
20. 9. 2023 18:00
Místo konání

Lektor

Jméno a příjmení
Tereza Podholová

Určeno pro

členové KMK 01 + další pedagogové, nejen vyučující českého jazyka a literatury na středních odborných školách

Soubory