Digitální gramotnost

KA2 – Seminář – Zásady psaní odborných prací s využitím digitálních technologií a jak odhalit plagiátorství

Popis události

Workshop si klade za cíl sjednotit náhled na problematiku psaní odborných prací, vytipovat problematické jevy (formální, obsahové, jazykové) a zaměřit se i na způsoby předcházení a řešení plagiátorství. Cílem je také pomoci učitelům řešit problémy spojené s formátováním šablony pomocí stylů, generováním seznamů a obsahu, tj. integrovat do výuky i znalosti z oblasti ICT. Skupinová práce bude vyžadovat, aby se všichni účastníci aktivně zapojili do procesu, odborně komentovali danou problematiku a své poznatky sdíleli s ostatními.

Lektor

Jméno a příjmení
Renáta Havelková

Program události

1    Odborná práce a její náležitosti
2    Možnost využití šablony při psaní odborné práce
3    Práce se styly, formátování, generování obsahu
4    Popisky k obrázkům/grafům/tabulkám – generování seznamu obrázků/grafů/tabulek
5    Citace (přímé a nepřímé), bibliografie
6    Plagiátorství a jeho odhalování
7    Odborný styl, jazyk odborný prací, ukázkové příklady
8    Obhajoba odborný prací a její zásady

Určeno pro

Dle zájmu všichni učitelé

Soubory

Registrace na událost

Renáta Havelková vystupuje jako školitel a konzultant v oblasti psaní odborných prací. Má bohatou pedagogickou praxiDlouhodobě jako lektor a školitel spolupracuje s Národním pedagogickým institutem.