Platforma KMK 04 automobilové techniky A KMK 14 bezpečnost a ochrana osob a majetku

Popis události

Platforma bude zaměřena na představení činností, sdílení a výměnu zkušeností mezi KMK 04 a KMK 14. KMK 04 - Představení vozidla Nissan Leaf II – nabíjení, životní cyklus vozidla, bezpečnost, praktická jízda s uvedeným vozidlem. KMK 14 - seznámení s možnostmi využití přenosných hasících přístrojů, s hašením elektrických prvků a s postupem při hašení vozidel. Dle možností bude vše doplněno praktickými ukázkami.

Informace o události

Začátek (Od)
6. 6. 2022 09:00
Začátek (Do)
6. 6. 2022 12:00

Soubory