Robotika Bezpečnost

Webinář – AI ve školství

Popis události

Webinář se zaměřuje na problematiku umělé inteligence ve vzdělávání a běžném životě se specifickým zaměřením na její generativní modely. V rámci semináře si představíme, jak umělá inteligence funguje, jak se učí, jakým způsobem pracuje, kde všude se s ní setkáme. Zaměříme se také na pozitiva a negativa této technologie. Podrobněji budeme pracovat s nástroji generativní umělé inteligence – Chat GPT (verze zdarma i placená verze s moduly), Bing Chat, naučíme se také generovat pokročilé obrázky s využitím neurální sítě Midjourney. Představíme si také celou řadu dalších aktivit a nástrojů, které lze využít k podpoře vzdělávání, výuky či domácí přípravy.

Program události

1. Úvod do umělé inteligence, co to je a kde se s ní setkáme, stručná historie.
2. Jak se umělá inteligence učí, ukázky trénování AI. Jak myslí umělá inteligence? Halucinování umělé inteligence.
3. Generativní umělá inteligence a velké jazykové modely, co umí a kde mají mezery. Jak psát prompty.
4. GPT jazykový model, Chat GPT, Bing Chat – ukázky aktivit, analýza a tvorba textu.
5. Generování grafiky s AI – Midjourney, Dall E, Stable Diffusion, generování videí.
6. Umělá inteligence a hudba – možnosti generování hudby.
7. Další problémy spojené s AI ve vzdělávání. Zdroje informací.
8. Dotazy, diskuse.

Určeno pro

Učitelé na základních a středních školách. Vedení škol.

Soubory

Registrace na událost

Prof. Kamil Kopecký je vysokoškolský pedagog, v rámci programů E-Bezpečí, Digidoupě a Mediální výchova učí i v prostředí ZŠ a SŠ. Působí jako expert bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR, externí poradce PČR a NÚKIB.