Chemie

WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA ELEKTROMIGRAČNÍ METODY V LABORATORNÍCH CVIČENÍCH Z ANALYTICKÉ CHEMIE

Popis události

Workshop bude spojen s návštěvou Katedry botaniky přírodovědecké fakulty UPOL. Účastníkům budou představeny specializované laboratoře katedry, skleníků, kultivačních místností, GMO laboratoře a také herbáře. Některé metody si účastníci budou moci sami vyzkoušet i s následným vyhodnocením výsledků.

Informace o události

Začátek (Od)
3. 10. 2023 15:00
Začátek (Do)
3. 10. 2023 17:00
Místo konání

Lektor

Jméno a příjmení
Martina Oulehlová

Program události

Úvodní zahájení, program workshopu, diskuse (15:00 - 15:30), doc. Ondřej

Návštěva pracoviště katedry botaniky PřF UPOL, specializované laboratoře (15:30 – 16:00), Oulehlová

Návštěva skleníků, kultivačních místností, GMO laboratoře, herbáře (16:00 – 16:45), Oulehlová

Vyhodnocení workshopu, diskuse (účastníci workshopu, 16:45 – 17:00)

Závěr

Určeno pro

učitele chemie a biologie (SŠ i ZŠ)

Soubory