RPVOK

AAK – technické pomůcky a programová podpora

AAK – technické pomůcky a programová podpora

RPVOK

12. 6. 2023

Dne 6. června 2023 proběhl na PPP, SPC Olomouc odborný seminář RCAPA RPVOK, který byl zaměřený na jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí Alternativní a augmentativní komunikace (AAK), tvořenou pomůckami technické povahy a speciálními programy, lektorem na akci byl Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci.

Seminář s danou problematikou seznámil pracovníky SPC Olomouckého kraje, kteří pracují s dětmi, žáky se Speciálními vzdělávacími potřebami. Komunikace je velmi důležitým činitelem v dosažení vzdělávacích a socializačních cílů, nedílnou součástí běžného života.

Mgr. Milada Sovadinová, Psycholožka a vedoucí pracovnice SPC Olomouc si je vědoma, že i doporučení a rozhodnutí o vhodnosti přidělení technických pomůcek a programové podpory v rámci Podpůrných opatření spadá do jejich náplně práce, kompetencí a tento seminář spolu s Odborným metodikem APA RPVOK zorganizovala.

V průběhu semináře lektor seznámil účastníky s vybranými hi-tech prostředky – komunikátory, speciálně upravenými hardwary (trackball, klávesnice, eye tracker), držáky, spínači apod.

Představil speciální programy určené pro komunikaci, diagnostiku a výuku i software zaměřený na vytváření a tisk komunikačních šablon, tabulek či knih. 

V praktické části semináře si účastníci vybrané pomůcky a programy vyzkoušeli, osahali, získali základní povědomí, které mohou využít při práci s dětmi, žáky na svých poradenských pracovištích a mohou vhodně dané pomůcky a postupy doporučit.

Seminář proběhl v příjemné pracovní atmosféře a  byl pro všechny zúčastněné velmi přínosný a zajímavý.


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA