RPVOK

Centrum APA RPVOK na Sluňákově

Centrum APA RPVOK na Sluňákově

RPVOK

11. 9. 2023

Ke konci prázdnin se v přípravném týdnu setkali pracovníci pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center Olomouckého kraje na každoročním vzdělávacím a teambuildingovém pobytu v ekologickém centru Sluňákov. Hlavním bodem programu bylo seznámení se s aktivitami Centra APA. Byli jsme naprosto spokojeni, celý program byl nejen velmi zajímavý, ale i přínosný pro naši odbornou praxi. A to jak pro práci se třídami, tak i pro individuální diagnostiku a tvorbu doporučení. Zejména oceňujeme praktické ukázky konkrétních kompenzačních pomůcek, speciálního sportovního náčiní, her a technik podporujících spolupráci. Vstřícnost a odbornost lektorů, jejich přirozený projev a nadšení pro věc byli pro nás velmi inspirující a velice příjemné, za což bychom chtěli všem zúčastněným lektorům poděkovat. 

PhDr. Věra Neusar

„metodička primární prevence rizikového chování¨

PPP a SPC Olomouc