RPVOK

Jak graficky vytvořit OBÁLKU ČASOPISU

Jak graficky vytvořit OBÁLKU ČASOPISU

IKAP2

2. 9. 2021

Náplní tohoto workshopu na téma Obálka časopisu bylo představení volně dostupného grafického editoru Photopea žákům a jeho praktické využití. Software Photopea se užívá na úpravu a zpracování rastrových a vektorových obrázků. Zadáním workshopu bylo vymyslet téma časopisu, jeho název a graficky zpracovat obálku. Z nabídnutých fotobank si žáci vybrali a stáhli vhodnou fotografii pro titulní stranu a pod online vedením Mgr. Barbory Bártové se učili upravovat kontrast, barevnost, odstín a sytost u titulní fotografie, také pochopili princip vrstev, nástroj ořezu, pravítka a funkce textu, který na svoji obálku vkládali. Žáci se během online workshopu seznámili s užitečným grafickým programem a mnohým se podařilo vytvořit zajímavé práce.