RPVOK

Jak na knižní vazbu

Jak na knižní vazbu

IKAP2

3. 11. 2021

Žáci ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1 si v rámci Fotograficko-výtvarného kroužku na SŠ polygrafické Olomouc vyzkoušeli, jak vyrobit sešit vazby V1. Pod vedením garantů aktivit se seznámili s technologií, možnostmi a typy knižních vazeb. Využili odbornou učebnu a strojové vybavení, na kterém si ověřili své dovednosti tohoto oboru.